Wednesday, June 16, 2010

Norrköping, Kungsgårdsgymnasiet och förbättringar

I måndags var jag i Norrköping och träffade lärare och skolledare på Kungsgårdsgymnasiet. Skolan står just nu inför flera förändrings- och förbättringsåtgärder. Skillnaden mellan förändringsåtgärder och förbättringsåtgärder är förvisso ibland liten men den ligger i ingångsperspektivet.

Förändring leder inte alltid till förbättring men förbättring kräver alltid förändring.

Kanske kan man tycka att det är ordvrängeri men faktum är att om någon eller några, i bästa fall alla, har gjort hemläxan kring nödvändigheten av att justera verksamheten och har en rimlig och genomtänkt plan alla tror på så kan man istället kalla det förbättringsåtgärd. En process där allas energi riktas mot något som de flesta ser som en bättre anpassning till omvärlden än den nuvarande situationen. Misslyckas chefen/ledaren med detta kan man kalla det förändringsåtgärd, dvs en rörelse där alla inte är helt med på tåget och insiktsfulla om var man är på väg. Vist kan det i en del fall vara en förbättringsåtgärd även om inte alla inledningsvis är med, men förr eller senare måste ju organisationens kraftpil riktas mot samma framtid.

Kungsgårdsgymnasiet och de andra gymnasieskolorna i Norrköping befinner sig just nu i en förändringssituation inom ramen för GY11, där alla inte riktigt är med på tåget. Besluten och dialogerna är väldigt nya och människor måste nu vänja sig vid tanken om att det om ett tag inte alls kommer vara som förr, vilket är rimligt med tanke på att alla organisationer måste justera sina verksamheter efter omvärldens rörlighet. Och man kommer, om man jobbar oförtrutet mot att hitta smarta och "möjlighetiserande" ideer, absolut gå från förändringsprocess till förbättringsprocess.

Dessutom finns planer på Kungsgårdsgymnasiet att gå 1-1 fullt ut inom en snar framtid och det om något kommer kräva av alla att i sann förbättringsanda "TÄNKER OM" kring kunskapssyn och lärprocesser. Så jag är trygg i tanken att Kungsgårdsgymnasiet har framtiden för sig, det kunde man tydligt se i medarbetarnas ansikten under mitt föredrag.

PS. Tack för Pizzburg Ds

:-)

No comments: