Tuesday, May 04, 2010

Mats Gerdau (m) om timplan, matlagning & mobbing

Här kommer nu andra delen av intervjun med den moderate riksdagsmannen Mats Gerdau. Snabbrepris från gårdagen: Igår fick vi veta att Gerdau var mer en prestationsprins än en glidarkille och att han ser som en av sina hjärtefrågor detta med Internets roll i skolan. Lått oss gå vi vidare med en del andra viktiga frågor. "Häng me", som Robban A skulle sagt.

Fredrik: När utredningen baserad på 900 skolor som arbetade "timplanefritt" gav resultatet att det var bättre för arbetsbelastning, trivsel, elevers måluppfyllelse och utveckling att slopa timplanen så valde dåvarande regering
ändå att behålla ett sämre system. Hur kan man välja något som uppenbarligen är sämre?

Gerdau: Jag är ingen varm anhängare av timplanen. Vi behöver ju olika många körlektioner för att ta körkort, så borde det ju rimligen vara i engelska också. Utöver de positiva effekterna visade utvärderingarna dessvärre också att vissa ämnen lite försvann, t ex orienteringsämnena. Det blev väldigt mycket fokus på svenska och engelska och matte, men biologi och religion tonades ned och så får det inte vara. Det får heller inte leda till att ungdomars rätt till undervisning åsidosätts. Nu öppnar vi i alla fall för fler skolor att arbeta utan timplan och det tror jag är bra. Vi måste styra bort från en gammaldags regelstyrning och våga lita på lärarna och rektorerna.

Fredrik: Kan du slänga ihop en riktig bearnaisesås? Alltså inte pulverbea. Vilket är i så fall ditt tips om hur man får den att inte skära sig? Var lärde du dig det?

Gerdau: Ja, men det var länge sedan och något särskilt inte-skära-sig-tips har jag inte. Jag gillar att laga mat och står ofta vid kastrullerna hemma. Min pappa gjorde det ganska mycket och det var nog därifrån jag fick intresset.

Fredrik: Blev du någon gång mobbad, dvs kränkt fysiskt eller psykiskt vid upprepade tillfällen, i skolan? Eller var du nära någon som blev det? Vilket är enligt dig det viktigaste som skolan bör utveckla/förändra för att få bort mobbingen i skolan? Försök vara konkret.

Gerdau: Hmm. Mobbad är nog lite väl starkt, men utsatt och lite retad på högstadiet. De ”tuffa” killarna och tjejerna hade lite svårt för oss mer skötsamma som pluggade, men det fanns de som hade det betydligt värre än jag. Min egen upplevelse, både som elev, förälder och skolpolitiker är att de vuxna i skolan måste reagera snabbare och tydligare. Det är för bekvämt att blunda idag och det är ett förfärligt svek. Barn kan vara riktigt elaka mot varandra och de professionella i skolan måste se detta och våga ingripa, det är så lätt att lägga ansvaret på sig själv som ungdom annars.

Fredrik: Gör en analys av ledarskapsstandarden i grova drag när det gäller skola jämfört med exempelvis företag i arbetslivet? Hur skulle du vilja resonera kring det framtida ledarskapet i skolan?

Gerdau: Jag försöker besöka skolor varje vecka och jag ser stora skillnader. Ofta tycker jag att man känner stämningen på skolan redan vid entrén och nästan alltid hänger den ihop med ledarskapet. Jag ser många rektorer som är kraftigt bakbundna och inte har de befogenheter man borde ha och kanske inte ens har reflekterat över det. En VD i ett företag med 20 miljoner i omsättning har ofta mycket tydligare mål och helt andra befogenheter för att nå målen. Men i grunden är det ju inte så stor skillnad i uppdragen.

Generellt sett tycker jag att styrnings- och ledarskapsfrågor diskuteras alldeles för lite i skolan, trots att det är en av de allra viktigaste aspekterna för framgångsrika skolor. Många kommuner har ingen medveten styrning alls, utan man gör som man alltid gjort. Jag skulle gärna se friare och mer självständiga skolor där rektorerna har mycket större mandat att fatta beslut. En synlig och demokratisk ledare som får medarbetarna med sig är helt avgörande för skolans kvalitet, det säger både forskning och mina egna erfarenheter. Skolan måste satsa mer på ledarskapet i ett brett perspektiv, både i att få fram och utveckla moderna ledare och i att se till att rektorerna får rätt förutsättningar att ta ledarskapet.

Fredrik: Nu när kunskap och kompetens i samhället tenderar att vara mer flyktig och viktiga varumärken flyttar till länder som Kina (ex Volvo), hur resonerar du i det sammanhanget kring begrepp som kreativitet i skolan?

Gerdau: Kreativitet och förmågan att ifrågasätta är nog en av våra konkurrensfördelar. Det måste vi ta till vara bättre. Tänk vad bra om vi kunde börja mäta sådana förmågor, då skulle mycket hända tror jag.


Då tackar vi Mats Gerdau för den här gången. Jag fick massa ideer till nya frågor, kanske ses vi höst kring dem....

Hmmm....och inte heller denna gång lyckades jag få in några tips på hur Bearnaisen inte skär sig. Attans. Kanske nästa gång blir bättre, men å andra sidan så finns det kanske ett skäl till att det finns så många färdiga Bernaiser och pulvervarianter.

Hur som helst så skall det bli intressant att se vad Vänsterpartiets Rosanna Dinamarca har för tankar om skola, lärande och framtid. För nästa gång är det hennes tur att sväva ut sina tankar kring skolan....och Bearnaisen då såklart....

No comments: