Friday, October 23, 2009

Västmanlands Kommuner och Landsting

Sverige är ett väldigt stort land på ett sätt, även om det ur ett globalt perspektiv kan uppfattas som ganska litet. Men ändå tillräckligt stort för att ha stora variationer avseende tankar om skolutveckling. Det finns många kommuner med progressiva tankar om skola och lärande, vilket är riktigt glädjande, även om de ännu så länge tyvärr är i minoritet.

Jag genomförde idag ett föredrag hos Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL), och vi pratade en hel del om det nya lärandet. Jag upplevde att Västmanlands län kommit ovanligt långt i tanken om att skolan i regionen behöver en helt ny inriktning i synen på lärandet. En riktning mot ett lärande anpassat till det framtida samhället och den framtida arbetsmarknadens krav.

Västmanland har sett saker många andra regioner ännu inte sett.

Jag skulle personligen gissa att Västmanland tillhör de län som kommer utveckla sina skolors förutsättningar för lärandet allra mest i landet de kommande 5-10 åren. Det fanns flera ingångar i deras tänkande som vittnar om insikter långt framme. Framförallt har man i bland annat Västerås insett poängen med att bryta den långtgående trenden att IT-avdelningar skulle vara de som är bäst skickade att avgöra vilka digitala verktyg pedagoger bör använda för att skapa lärandesituationer.

En farsot som annars präglat ganska många kommuner de senaste åren. Förmodligen som en strategi i ivern att blunda för verkligheten och med et enda syftet är att sänka kostnader. Inte att öka lärandet,

...vilket borde vara instansat i eldskrift på hornhinnan hos alla som arbetar med skolfrågor...oavsett man är lärare eller kommundirektör....allt annat är ledarskap långt ifrån att prisas....

Grattis Västmanland !


1 comment:

Cyrran said...

Jag ser verkligen fram mot att det sedan ska tillämpas också, inte bara pratas om det!
/Cyrene
Verksam lärare i Västmanlands län...