Thursday, October 22, 2009

Chefers oro för sociala medier

Idag var jag med i ett spännande samtal arrangerat av Tidningen Chef kring svenska chefers oro för medarbetares användande av sociala medier. Oron ligger i att man ser risker med sociala medier generellt, dels att medarbetarna ägnar sig för mycket åt verksamhetsfrämmande aktiviteter på tex Facebook och dels risken att känslig information om företagets verksamhet sprids m.m.

Samtalsområdet hade en grundförutsättning och det var att det finns till huvuddelen bara positivt med sociala medier men trots det finns problem och en oro för hur stora konsekvenserna kan bli.

Diskussionen kom att handla om att chefer som är oroliga för detta förmodligen inte är riktigt insatta i vad sociala medier är. Dessutom har de förmodligen inte har en fullgod dialog med organisationen om företagets ide, företagets uppdrag, enskilda medarbetares uppdrag, förväntat resultat, ansvar och framförallt vilken nivå av lojalitet som krävs av medarbetaren. Lojalitet i den meningen att man av oaktsamhet eller medvetet sprider information om känsliga delar i verksamheten.

Frågan är alltså inte en fråga om sociala medier utan om det ledarskapet som präglar organisationen. Marie-Hallander Larsson berättade om en episod i sin karriär då mobiltelefonen blev poppis, där företaget införde begrepp "Mobilbehörighet", lite som att man var orolig för att alla nu kommer prata ohämmat i telefonen istället för att jobba. Därför skulle bara några få ha tillgång. En förhållningssätt som naturligtvis utgick ifrån att mobilen riskerar göra organisationens medarbetare ineffektiva. Erfarenheten visade dock att folk inte alls blev ineffektiva, utan tvärt om mer effektiva. Idag har de flesta en mobil som arbetsverktyg, det är inte en issue med mer än att en liten minoritet uppenbart missbrukar förtroendet. De som av olika orsaker pratar 4 timmar om dagen med vänner och bekanta om annat än jobb, och såklart till slut utvecklar ett verkligt problem, blir ett personalproblem bland andra som behöver stöttas, ges chanser och i yttre marginalen hjälpas till annan verksamhet. Och det är samma sak med sociala medier.

Det är givetvis inte internet som är problemet, utan chefers förmåga att se möjligheterna ofta skuggas av problemorientering och oro. En god kultur får inte dessa problem, det får däremot organisationer med bristande ledarskap och bristande dialog om uppdraget, värdegrund och orgasnisationskultur.

Förslaget på hur chefer hanterar denna oro, som jag ändå förstår finns, blev enligt Marie-Hallander Larsson och mig:

1. Synliggör sociala medier i organisationen, möjligheter och risker
2. Diskutera och ventilera uppdraget som företaget, avdelningen och enskilda medarbetare har
3. Ställ frågor till medarbetarna hur vi drar nytta av sociala medier utifrån varje medarbetares arbetssitsuation och plocka in det i medarbetarsamtalet
4. Kompetensutveckla dig själv som chef och medarbetarna kring den nya kommunikationskulturen
5. Odla en kultur som den yngre generationen kan förstå och aklimatisera sig i

Bra frukostmöte :-)

1 comment:

Nattens bibliotek said...

Stort tack för en matnyttig sammanfattning! Varje fredag listar jag de bästa inlägg som jag läst under veckan. Det här inlägget kommer med där nu på fredag.
/Siri