Thursday, April 23, 2009

USA satsar på utveckling av lärandet

Igår hittade jag ett inlägg i den Amerikanska debatten om skolan där USAs utbildningsminister beskriver vad som måste göras inom ramen för "the American Recovery and Reinvestment Act". I sitt inlägg skriver han om president Barack Obamas övertygelse om att skolor, rektorer och lärare som underpresterar och har en lärandemiljö som inte förbereder barnen för samhällsliv och arbetslivet måste hållas ansvariga. Detta skall gå genom nationell utvärdering av skolsystemet, stat för stat, riktade finansieringsmodeller och extra pengar, 5 miljarder dollar (35 miljarder kr), till skolor, personer och ideella organisationer som brinner för och har aggressiva idéer för utveckling av skola. Han tycker att de måste vara slut på politiskt tjaffs och olika aktörers egensintressen, och jag kan inget annat än att hålla med till 100%.

We need a culture of accountability in America's education system if we want to be the best in the world. No more false choices about money versus reform, or traditional public schools versus charters. No more blaming parents or teachers. We need solid, unimpeachable information that identifies what's working and what's not working in our schools. Our children deserve no less....

....There is so much at stake right now. For the first time in decades we have the funding, the committed leadership at the White House and on Capitol Hill, and proven success strategies across the country. We also have national teacher-union leaders more committed to change than ever before, as long as it's done with them rather than to them....

...The only open question is whether or not we have the collective political will to face the hard facts about American education. We must close the achievement gap by pursuing what works best for kids, regardless of ideology. In the path to a better education system, that's the only test that really matters.
Arne Duncan i WSJ igår


De skolor eller huvudmän som inte har den resultatnivå som krävs kommer att få står till svars, och de som tex otillåtet omfördelar utbildningspengar till icke-utbildningsaktiviteter i sin verksamhetsbudget riskerar helt enkelt att få finansieringen indragen.

Helt klart är att USA nu storsatsar på skolan.

En satsning där krutet i den inledande fasen läggs på förståelse för situationen, ansvarsförhållanden och skolans viktiga roll för Amerikas framtida position i världen. När man har fått klart för sig hur situationen ser ut i landets skolsystem och sen bestämt sig för hur skolsystemet skall utvecklas innehållsmässigt (med fokus på lärandet) kommer den verkliga reformen, var så säkra. Det vi ser nu är ett USA som mobiliserar kraft i sitt utbildningssystem för att möta konkurrensen från framförallt Kina.

Här en Video med Arne Duncan & Barack Obama.....Och vad gör vi här undertiden? Vad diskuterar vi? Var finns ambitionen här? Var finns visionen här? Var finns kraften här? Var finns idéerna och kreativiteten här?

No comments: