Saturday, April 25, 2009

Upplevelser & MumsMums, basen i lärandet...

Just nu sitter jag och skriver ett bokkapitel om upplevelsers betydelse för lärandet och hur tillämpningen av detta skiljer sig mellan vårt Svenska skolsystem och Kinas. Upplevelser är livsviktiga för oss människor och jag undrar varför vi inte utnyttjar detta mer i skolan. När jag jobbade i försvaret i slutet av 80-talet så var utbildningen i stor grad byggd efter vad man kallade "upplevelsevaserat lärandet". Ett begrepp som numera är spritt överallt, alltså ingalunda något nytt eller unikt. En hel del gymnasieskolor närmar sig detta område eftersom det givetvis lättare fångar elevers uppmärksamhet än traditionella metoder.

Å andra sidan kan de som jobbat i skolan länge säg att skolan ägnat sig åt detta i alla tider, vilket är helt rätt. Även studiebesöket på bruket i bygden är upplevelsebaserat lärande. Vi besökte Cloetta när jag var liten, och upplevelsen av illamående efter 20 Mums Mums var uppenbar. Jag lärde mig en del annat också men det var detta jag minns. Bra kunskap. Ät inte fler Mums Mums än du tål. Jag äter aldrig Mums Mums numera. Upplevelser stärker lärandet.

Min poäng här är att vi skulle kunna få en skola att helt ändrar karaktär om vi bara vrider den från att det är läraren enbart som skapar upplevelserna till världen utanför. Lärare är människor och inte upplevelserobotar som skall återskapa samhällets samtliga delar inom fyra väggar och efter en uppsättning böcker eller skrivhäften. Det går helt enkelt inte. Uppgiften är för stor. Skolan behöver öppna upp, släppa in och bli en del av världen.

Precis som Kina gjort brukar jag säga. Svensk skola och Kina som land har en hel del gemensamt. Mycket mer än du tror faktiskt. Men som Deng Xiaoping sa när kritikerna mot uppöppning mot världen var som högljuddast och menade att Kinas kulturtradition kommer att förstöras av det dekadenta Väst:

Om man öppnar fönstret för att få in frisk luft får man räkna med att en och annan fluga samtidigt slinker in...

Släpp in samhället, öppna upp skolan och låt eleverna upptäcka världen utanför. Guida dem och berätta hur samhällsdelarna hänger samman. Ge dem en helhet att sätta kunskapen inom.

Ge dem upplevelser.

Inte Mums Mums-skräck....

2 comments:

DC said...

Alvarligt talat så har skolan aldrig varit separerad från samhället. Den är en del av samhället vare sig man vill eller inte. Frågan är bara hur många problem vi anser att skolan som institution skall lösa åt samhället och vilka medel vi ställer till förfogande. Du är aldeles för påverkad av samhällsdebatten och borde läsa styrdokumenten, se på de verklga målen som lärare förväntas uppfylla och vad media och "tyckare" anser. Helt olika mål och olika syn.

Malte Jansson said...

Jag håller delvis med dig. Men jag tycker skolan måste bli mer fri. Inte alla ska med tänk. Istället låta folk få bli nischade, är någon grym på matte ska hon/han få kunna ligga före i det. På samma sätt som en som är duktig i fotboll får åka på läger osv. Alla är olika, och det är viktigt att låta folk få utnyttja sina bra egenskaper. Istället för att värdera vissa egenskaper mer och mindre.

Jag tycker skolsystemet bör göras om i grunden. Ett system mer likt som högskolan skulle funka bättre i vår grundskola.

Sen det du skriver om är väldigt intressant, och går att utveckla på bra sätt. En blandning av din och min "idé" tror jag skulle bli nice.

Malte Jansson