Tuesday, March 17, 2009

England vänder riktning?

I detta inslag redovisas hur debatten i England verkar få en annan riktning ifråga om nationella prov.

Sveriges Television SvtPlay (Rapport)

Hur går era tankar kring det?

F

1 comment:

Anonymous said...

Jag tror också att vi bara uppnår ytliga kunskaper på detta sätt. Här är en kort, men kärnfull, text från BBC i samma ämne:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7311863.stm