Tuesday, March 24, 2009

Bad and worse...

Enligt ett flertal analyser, bland annat Lärarförbundets, kommer nu krisen snart att också slå mot skolan. Enligt de förvaltningschefer och politiker jag har kontinuerlig kontakt med så kommer de riktiga effekterna kommer inte för än 2010, då budgetarna på allvar minskar i kommunerna. Självklart måste en ansvarstagande huvudman redan nu vidta åtgärder för att minimera konsekvenserna så långt det går när vågen väl sköljer in. En smart huvudman tänker däremot långsiktigt och passar på att ta initiativet på skolområdet när alla andra intar passiva roller i kylan.

Krisen vi nu befinner oss i är en kris som går genom hela samhällsstrukturen och det krävs att alla och envar inser allvaret i situationen och ser till att bidra med smarta och nytänkande lösningsförslag.

Extra ordinära situationer kräver extra ordinära insatser.

Politiker på alla nivåer har nu en hel del tuffa beslut att fatta och jag kan inte låta bli att citera Barack Obama när han beskriver karaktären på en hel del av de beslut han dagligen har på sitt bord. Han säger:

"It's often a choice between bad and Worse"

De val man nu måste göra handlar om att bygga framtid och för att klara det krävs prioriteringar. Och hur konstigt det än kan låta så skulle jag vilja att man i denna tid inte tar fram osthyvel och bara tänker kostnadsnedskärningar rakt över alla områden utan att man frdar skolans område. Inte bara fredar utan omprioriterar i budgeten och satsar på skolan på aldrig tidigare skådad nivå. det är nämligen nu man måste visa hur man tänker hantera framtida kriser på denna nivå. Alla länder kommer givetvis skära i de offentliga utgifterna så att så få som möjligt drabbas. I de flesta kulturen skär man direkt i vård, omsorg och skola. Men en klok beslutsfattare skär istället bort sådant vi kan avstå ifrån, sådant av karraktären "nice to have" och lägger överskottet i sådant jag kallar "crucial to have". Skolan är ett sådant. Och våra barn och unga behöver en bättre utbildning. Jag skulle vilja se följande:

En ny snabbutredning och sjösättning av en modern lärarutbildning
En ny snabbutredning och sjösättning av ny skolledarutbildning
Investering nationellt i en långsiktig implementering av "en dator till varje elev"
Säkerställning i styrdokumenten att djupinlärning prioriteras framför ytinlärning
Starta nationella projekt för ökat inflytande för unga

Och vad ska man då skära ned på frågar sig den pålästa?
Ja allt som har karaktären "nice to have"....

It's often a choice between bad and worse....No comments: