Thursday, October 02, 2008

Stig Sundqvist & Dum Spiro Spero!

Stig Sundqvist, skolledare och projektledare i Sundsvalls kommun, skriver idag en artikel i Sundsvalls Tidning om de framtida krav som ställs på skolan. Eller framtida föresten, de annorlunda krav som redan nu ställs i den hårdnande konkurrensen såväl i kommunen som i världen i takt med att Kina och Indien kliver in på medelklasspelplanen.

Stig som helt klart verkar vara en klokt resonerande skolledare lyfter på ett norrländskt och tydligt sätt fram flera saker jag håller med om rakt av. Framförallt hans tre punkter på vad han anser bör förändras:

1. Vi behöver ett nytt synsätt på lärandet, vi ska i första hand utbilda unga människor så att de ska klara sig i livet, inte primärt att de ska klara sig till exempelvis gymnasiebehörighet.
2. Vi behöver en ny syn på relationen mellan lärare och lärare, ensamläraren i klassrummet är inte huvudkonceptet. Vidare behöver våra duktiga pedagoger en tydlig ledning som ger delaktighet och insyn. Teamarbete på ledarnivå och lärarnivå är exempel på ett modernare synsätt på lärandet i skolverksamheten.
3. Vi behöver ett nytänkande kring ledarskapet som bygger på decentralisering fullt ut! Vi måste även definiera ledarskapets ansvarsområden och därvid koncentrera ledaruppdraget på de områden som kan förbättra skolans verksamhet. För detta måste rektorer som ensamvargar upphöra och bli mer av teamarbete där kompletterande kompetenser hos rektorerna tas till vara.
Sundsvalls Tidning 10-02

Dessutom har Stig den goda smaken att delge oss som läsare och nyfikna människor en, i alla fall för mig, ny metafor som jag tycker är användbar i många avseenden. Metaforer är roliga eftersom de ofta appellerar till vårt bildseende och vår fantasi, faktum är att de hjälper oss att förstå och befästa sådant vi annars bara hör eller läser flyktigt. Hur som helst så är detta Stigs bidrag till allas våra metaforsamlingar:

"Det duger inte att bara: "flytta om möblerna i den givna lägenheten, utan här måste vi garanterat byta ut några av möblerna som inte svarar mot de behov som krävs i den nya lägenheten"."

Läs gärna hela artikeln på Sundsvalls Tidning.

Dum Spiro Spere Stig!
("Så länge jag andas, hoppas jag")

No comments: