Sunday, August 05, 2007

Andreasgymnasiet, mord och bibliskt rättesnöre ...eeehhhh...

I dagens utgåva av Expressen berättas det om hur den kristna friskolan Andreasgymnasiet lär eleverna att abort är mord och homosexualitet är synd.

"Eleverna i den religiösa friskolan får dessutom lära att evolutionen är en av många teorier om människans uppkomst – det är det klassiska försvaret för bokstavstro på bibelns skapelseberättelse."
Expressen 2007-08-05

På friskolans hemsida kan man läsa följande mycket märkliga statuerande också:

"I stadgarna för föreningen betonas att syftet med föreningen är att driva en skola med bibeln som enda rättesnöre för människans tro och liv"
http://www.andreasgymnasiet.se/ 2007-08-05

Även om nu källan i detta fallet är Expressen så finns det goda skäl att ifrågasätta Anderasgymnasiets verksamhet och syfte. Det är helt enkelt rimligt att låta Skolverket granska det hela lite närmare. Jag anser att alla skolor, oavsett driftsform, som inte följer intentionerna angivna i styrdokumenten måste börja göra detta eller i förlängningen självklart läggas ned.

Fler boggar om:

1 comment:

Anonymous said...

Jag går själv på Andreasgymnasiet, och alla tidnigar och TV har så FEL, vi får inte lära oss andra saker än i vanliga skolor!!!