Monday, February 27, 2006

Socialbidragselever ökar

Enligt socialstyrelsen ökar antalet familjer med låmgvartigt socialbidrag, dvs de lever under existensminimum. Trist att se och ännu tristare är att detta långsiktigt påverkar barnens möjligheter att nå målen i skolan. Lärandet lägger bo i trygghet och självtillit och när denna rubbas så blir det problem med lärandet.

No comments: