Wednesday, February 15, 2006

Dagens läroplanscitat Lpo94 Del 13

2.6 Skolan och omvärlden
Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De skall också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Lpo94

No comments: