Monday, December 05, 2005

Prästupproret

Jag såg att två skolor i Kungälv nobbat adventsfirande i kyrkan där präster som signat på listan att de inte tänker viga homosexuella i sina kyrkor. Prästerna själva tycker att de var ett onödigt agerande från rektorerna och menar att det är tråkigt att barnen kommer i kläm (???). Som jag ser det är det väl helt andra människor som hamnat i kläm om man betänker alla de 100 000 tals homosexuella som prästupproret handlar om. Snacka om att skapa utanförskap !!! Men det är klart att om man resonerar som Åke Gren i den lilla församlingen på Öland så har man kanske svårt att just avgöra vem som drabbas av vad och varför ?

Att skolor markerar i denna fråga är högst relevant och uppriktigt sagt så förstår jag inte hur man annars skulle göra om man värnar den värdegrund som skolan trots allt vilar på. Hade jag själv varit rektor skulle jag absolut utnyttjat situationen och lyft värdegrundsfrågan till ytan ordentligt.

No comments: