Thursday, December 08, 2005

Mental Doping på G :-)

Hjärnforskaren Martin Ingvar har under ett par år medverkat i ett forskningsprogram för att ta fram en substans för Alzheimerpatienter som ökar deras lärande. Poängen är att om man äter medicinen så förbättras de förutsättningar i hjärnan som iscensätter lärandeprocessen.

Ett nästa steg vid sidan av Alzheimer är naturligtvis andra former av inlärningssvårigheter och för skolan skulle detta bli till stor hjälp för väldigt många elever och lärare.

Men diskussionen kring mental doping kommer också att komma, det kan ni vara säkra på. Typ vilka elever skall ha rätt till detta preparat och skall vem som helst kunna komma åt dess fördelar. Man kan ju tänka sig en utveckling där elever går på ”smartdrinkparties” på helgerna eller att det poppar upp ”smartdrink milkbars” i närheten av skolor. Eller att skolmatsalen inför smartdrinks på matsedeln. Allt i lärandets namn.

Jag tycker att diskussionen måste upp på arenan eftersom jag inte ser någon skillnad mellan äldre Alzheimerpatienter och barn & ungdomar med inlärningsproblem. Men i debatten kommer det alldeles säkert finnas en sådan motsättning.

Man kanske måste vara 60+ för att få få hjälp med sitt handikapp i lärandesammanhang ? Är i så fall äldre mer värda än barn & ungdomar? Min poäng är att vi skulle få ett mycket bättre samhälle om vi kunde minska antalet barn som varje dag misslyckas i skolan och tar ut det genom destruktivitet nere i centrum.

No comments: