Friday, August 24, 2012

Trosa, skola, äldreomsorg och EntrepreLÄRskap...

I förrgår föreläste jag i Trosa kommun för områdets fritidspedagoger. Det blev ett riktigt roligt föredrag och dessutom lärorikt för mig. Det är ofta det. 

Själva tillställningen var en del i arbetet kring "EntrepreLÄRskap", ett projekt man jobbar med i Trosa Kommun,  finansierat via ESF-pengar. Det är ett spännande perspektiv och inte minst ett iögonfallande, kreativt och bra projektnamn. 


Man beskriver projektet bland annat så här :

"Vi vill öka skolpersonalens kunskap om, förståelse och intresse för företagande och entreprenörskap, öka elevernas innovativa förmågor genom lärarnas kompetens och deras möjlighet att prova på hur det är att driva ett företag."
Esf hemsida

Det är intressant med alla uppfinningsrika projekt man möter i Sverige som syftar till stärka och utveckla elevers förmågor. Det är roligt att se hur många smarta svenska skolchefer, rektorer och lärare det finns, trots att bilden många gånger är en annan i media. 


Under föredraget pratade vi om hur viktigt det är att entreprenörskap kanske också handlar om fler områden än enbart att få unga att starta företag.  Att fler områden i samhällskroppen behöver "entreprenörens" styrkor. 


Vi kom in på att det behövs starka, frimodiga, nytänkande, initiativrika och möjlighetiserande personer i tex äldreomsorgen, särskilt nu när de kravfylda 40-talisterna ska tas om hand. En generation som inte enkelt nöjer sig med att bli utrullade på baksidan en kvart per vecka för att få luft och höra avlägsna fågelkvitter eller trafikljud. "Brukare" som kommer kräva vinprovningar, teaterbesök, surströmmingsskivor, konserter och annat de varit vana vid under sina mer aktiva dagar. Att äldreomsorgen kommer se ut som tidigare är nog en utopi. Det blir kanske viktigt att rekrytera personal som klarar av att snabbt  upptäcka och tillfredställa de annorlunda behoven/kraven. För det är väl det som entreprenörskap handlar om? Att utveckla trygga individer som upptäcker och gör. Trosa kommun är inne på helt rätt spår utifrån kommunens demografi och lokala arbetsliv. För i Trosa är egenföretagande väldigt stort. Av 11 500 innevånare är över 1000 småföretagare, huvuddelen skulle jag tro med en eller ett par anställda. Det finns inga större industrier, utan nyföretagandet är en oerhört viktig del för bygden. Trosa behöver ett ständigt tillflöde av fler och fler egenföretagare, annars får man det tufft

Go Trosa....Go !

1 comment:

Anonymous said...

Hej Fredrik!

Tack för ett kul föredrag! En bra start på EntrepreLÄRskap!

/Mathias