Tuesday, August 14, 2012

Thorildsplans gymnasium

Idag genomförde jag ett föredrag, kombinerat med praktisk idégenering. Denna gång för gymnasielärare från Thorildsplans Gymnasium i Stockholm. Gymnasiet är ofta en lite större utmaning eftersom traditionen sitter något fastare där än i de lägre åldrarna. Vad det beror på kan ofta vara svårt att klarlägga på ett enkelt sätt. 

Samtidigt är det i många fall fel att kalla gymnasielärare traditionalister, det stämmer inte som generalisering. Bland Thorildsplans lärare finns mängder med nyfikna, öppna och nytänkande lärare.

Hur jag vet det?

Jo man lär sig känna in klimat ganska bra med åren och att fånga upp olika signaler från personalgrupper. Man känner det liksom i kroppen, det är som att man utvecklar ett känselsprötsystem som vecklas ut och så suger man in stämningen. Låter kanske väl så dramatiskt, men det är en känsla man utvecklar tror jag.

Dessutom genomförde vi en idégenerering och tapetserade fönstren med idéer kring en fråga som skolledningen valt, nämligen hur skapar Thorildsplan ett bättre studie- och lärklimat?

När man tittar på resultatet av de idéer som kom fram kring hur man skapar bättre studieklimat så uppkommer ett antal klassiska tankar som "mindre elevgrupper", "mer tid", "regler" etc. Men när man kikar runt i grupperna hittar man en hel del som avviker från den traditionella bilden. Inte så ovanligt för just Thorildsplan, utan så är det såklart överallt.

På ett fönster kan man läsa ord som:

"Harmoni"

"Lugn"

"God Miljö"

"Respekt"

"Roliga och meningsfulla lektioner"

"Variation"

"Innehåll"

"Fokus"


På Thorildsplan arbetar man nu vidare med fler frågor för att kunna ta sig till målet. Man jobbar fokuserat på HUR nu när man fastställt VAD. Kan man sedan fortsätta så här och idégenerera under året så tror i alla fall jag att man kommer att komma fram till många bra förbättringsåtgärder.

När vi räknade ihop det totala antalet idéer som man genererade på 180 sek (3 min) kring "studieklimat" så blev det ca 450 stycken. Jag är helt säker på att om man letar riktigt noga bland dessa 450 idéer som finns en handfull riktigt avgörande idéer för hur skolan ska kunna skapa ännu bättre studieklimat under 2012/2013.

Mission complete....logging out....

I morgon planeringsarbete och letande av kontor....

No comments: