Sunday, August 12, 2012

Spännande initiativ i Köpenhamn & Christine Antorini

"Som den første kommune i Danmark sender Københavns Kommune 3.000 af hovedstadens folkeskolelærere af sted på efteruddannelse samtidigt. På det nystartede Sommeruniversitet bliver de i tre dage undervist i fag som IT-didaktik, undervisningens organisering og lærer-elev relationer. Alt sammen skal det sikre lærernes efteruddannelse og i sidste ende munde ud i en styrkelse af fagligheden i de Københavnske folkeskoler."
Berlingske Danmark 

Utan jag vet vad innehållet i utbildningen av 3000 Köpenhamska lärare kretsar kring i detalj och hur det håller kvalitetsmässigt så är det ändå intressant att man vågar dra igång en så pass stor satsning och försöker tillföra ny input på bred front.


Det är också intressant att man väljer IT-didaktik och lärar-elev-relation som viktiga områden. Om man sedan strategiskt följer upp detta under själva verksamhetsåret på olika sätt (konferenstid, lokala workshops, ännu mer kompetensutveckling, Facebook-diskussioner etc) så blir förmodligen resultatet också bärande framöver. Skulle gissa att det är en konsekvens av Børne- og Undervisningsminister Christine Antorinis satsning Ny Nordisk Skole, men jag vet inte. Det jag vet är att Danmark har betydligt större fokus och vilja till att förnya skolan. I fokus ligger ett självförtroende kring att Danmark är duktiga på att utveckla unga som tänker själva. 

Da tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen drog til Singapore for at få inspiration til den danske folkeskole, sagde professor Neo Boon Siong da også til ham ”Rejs hjem, statsminister. I skaber jo unge, der kan tænke selv.”

Ny Nordisk Skole
 
Jämför vi med Sverige ser vi en annan ingång, nämligen en på många håll (inte överallt dock) medialt och politiskt misshandlad skola med förvirrad karta och lågt självförtroende. En del kommuner, viktigt att påpeka, har både karta, idéer och självförtroende. Men jag pratar nu om svensk skola generellt. 


Danmark är på väg någonstans, medan vi skolpolitiskt trampar vatten och får upprepade kallsupar. Vi litar på flytväst medan danskarna tycks ha lärt sig simma.


Jag gillar initiativ...allt som görs är bättre än ingenting. 


Heja DANMARK !No comments: