Wednesday, August 15, 2012

Följ SETT2013 ...

Nu kan ni följa SETT2013 på twitter:

@SETT2013

Vi kommer förutom lärarspåret och skolledarspåret utöka med:

Förskolespår
Fritidspedagogspår
Studie- och Yrkesvägledarspår

Förutom det utlovas en hel del fler nyheter under hösten.

SETT2013 går av stapeln 17-18 april i Kista på Kistamässan.


1 comment:

Monica said...

.... skolbibliotekarierna? :-)