Monday, August 20, 2012

Lärarutbildningen i Borås bryter mönster...

Det är glädjande att se hur Lärarutbildningen i Borås tar steget in i lite divergent tänkande och lär lärarstudenterna skapa digitala läromedel för iPads. Det är faktiskt första gången jag hör talas om att en lärarutbildning öppnat upp för digitalisering kring lärandet. Ett litet steg, och för många möjligen ett oansenligt sådant. MEN utifrån strukturella kulturskäl och den i övrigt långsamma utvecklingen är det en viktig fas som inletts i Borås. Man måste börja någonstans.

Det intressanta är att projektet som pågått ett år förmodligen redan skapat spännande och utmanande diskussioner på institutionen, och inte minst bland lärarstudenterna, kring vad lärande egentligen är idag. Något annat kan jag inte tänka mig. Så här säger Josefine Hirsch Sturesson.

– Det har varit givande att jobba på det här sättet och man lärde sig jättemycket. Jag tror att man lär sig på ett mer hållbart sätt när man får göra annorlunda saker jämfört med de mer vanliga skoluppgifterna. Jag kommer absolut att ha användning av det här i framtiden.
Svenskt Näringsliv

Josefine Hirsch Sturesson resonerar nyfiket och klokt och har kommit fram till något viktigt, nämligen att hon tror att man lär sig bättre på det här sättet. Om hon menar sitt eget lärande eller barnens framgår dock inte. Möjligen spelar det ingen roll i den fas de är i just nu. För det är ju lärandet det handlar om, och INTE tekniken i sig.

Om man samtidigt passar på att forskningsbelägga det man kommer fram till så vinner man dessutom ytterligare några utvecklingsår.

Kanske betyder detta att fler lärarutbildningar framöver också tar ett par rejäla kliv i sitt "mindset" kring modernt lärande och i förlängningen faktiskt påverkar läraryrkets utveckling. Vi är inte där riktigt än, men jag hoppas det.

Det är nämligen inte en dag för tidigt.


No comments: