Wednesday, August 22, 2012

Dr. Seymour Papert, tillämpad skolforskning och Trevor Dolan...

Dr. Seymour Papert är en av mina favoritforskare. Jag har inspirerats av hans budskap i snart 10 år. Framförallt är det hans arbete med "Project based learning" som intresserar mig och hans framtidsresonemang. Han är som en rationell forskare i allmänhet är, men med den lilla skillnaden att han också intar flera andra riktigt värdefulla perspektiv, och troligen därför inte är helt okontroversiell i den akademiska världen. Han är full av spännande överraskningar.

Ett av dessa perspektiv är insikten om att det är rationellt tänkande i kombination med passion och intresse för att TÄNKA NYTT och ANNORLUNDA som gör att vi vi får en bättre värld. Att tänka nytt står så klart inte i kontrast till rationellt tänkande säger du, men det kan det faktiskt göra om du tänker efter.  Många innovationer i samhället idag kommer inte inte alltid, som förr, via universitet, utan också från vildhjärnor som vågar bryta mönster och testa saker som ännu inte belagts med "facit". Och här kan ibland skönja en skepticism mellan de båda världarna, inte alltid men ganska ofta.

Jag tror att Papert i någon mening syftar på att det är "bättre och modernare metoder för relevant lärande" som ger oss "en bättre värld". 

Att vi faktiskt måste inse att om vi vill ha en hållbar utveckling så måste skolan utvecklas i samklang med sin sam- och framtid, som ju förändrats i allt väsentligt de senaste 15 åren, och med stöd av forskning. En knepig ekvation kanske? Forskningens processer är tyvärr många gånger långsam både processmässigt och finansieringsmässigt medan rektorer och lärare jobbar i den praktiska verkligheten och ofta har svårt att vänta in. En utmaning, minst sagt.

Det skolan behöver är ju kontinuerligt inflöde av ny fruktbar kunskap om det moderna lärandet och dess metoder, alltså behovsmotiverad/tillämpad forskning. Det är det forskarsamhället enligt min mening bör koncentrera sig mest på. Men också grundforskning i olika former så vi lär oss mer om hjärnan i samband med skolans miljö och lärande. Här finns bland annat Trevor Dolan från Stockholm Universitet som är lite av en utmanande forskare. Läs gärna hans blogg och se hur han tänker kring detta.

Vi behöver ökad koppling mellan forskning och experimentell jordnära skolutveckling. Båda behövs och jag hoppas att forskningen kan hitta konstruktiva modeller och effektiva metoder för hur skolutvecklingen kan kvalitetssäkras tydligare. Då blir detta ett smörjmedel för utveckling.
Det finns många goda exempel på när detta sker och en bra aktör i detta är Skolporten som fokuserar hårt på just detta.

Här en kort liten film med Seymour Papert, the one and only:


No comments: