Monday, August 20, 2012

Angående reformen kring yrkesprogrammen -No Shit Scherlock

"Allt färre elever söker sig till gymnasiernas yrkesprogram, trots att möjligheten till jobb efter studenten är god. Sedan gymnasieskolan gjordes om förra året tappar de yrkesinriktade programmen elever över hela landet, och en del program måste läggas ner helt, rapporterar SVT Rapport. I den nya gymnasieskolan ger yrkesprogrammen inte automatiskt behörighet att läsa vidare på högskolan.
– Många är osäkra på vad de ska göra senare och vill ha högskolebehörighet, säger Mikael Larsson, rektor på en gymnasieskola i Flen."
SvD 2012-08-20 
No Shit Scherlock.... 
Inte så förvånande eftersom det på det stora hela är en riktigt ogenomtänkt reform med tanke på att värdet på kunskap sjunker samtidigt som vikten av att "lära" ökat dramatiskt och aldrig varit så stor.

1 comment:

Snejky said...

Håller med...
Kan inte vara lätt att veta vad man vill göra i så tidig ålder, fram för bredare grund.....