Friday, August 17, 2012

Friskoledöden eller det naturliga urvalet?

I SvD kan man idag läsa om överetableringen som börjar bli kännbar i friskolebranschen. Det är framförallt gymnasiet som det knakar i. 25% av eleverna har en friskolelösning och har därmed gjort ett aktivt val.

Det hel bottnar i en kombination av den starka tillväxten i friskolesektorn och minskande elevkullar som skapar stora konkurrenseffekter. Konkurrensen blir framöver stenhård och vi kommer säkerligen se ett antal konkurser de kommande 24 månaderna. Tappar en skola 25% av eleverna innebär det samma sak som om ett företag med ekonomi precis i balans och inget större kapital på banken förlorar lika mycket intäkter....nämligen katastrof...

Katastrofen i detta fallet, och de som riskerar förlora mest på detta, är naturligtvis den enskilda eleven som tvingas byta skola och kanske förlorar inte bara sitt sätt att lära utan och också flera år av sina liv. Det visar sig nämligen att de som tvingas byta skola ofta får en längre skolgång. Men det kan också bli kännbart för kommunen som vid en konkurs har ansvaret att bereda eleverna nya platser. Platser som kan vara svårt att skaka fram om man de senaste 10 åren avvecklat lokaler och bantat sin personalkår.

Jag tror att kommuner och friskolor som har en gemensam dialog också har bättre förutsättningar att klara krisen, om de sätter eleverna i första rummet.

Problemen framöver blir som mest kännbara för mindre friskolor, koncernerna har möjligen ett finansiellt kapital som kan tjäna som pengaventil så de slipper slå igen skolor i väntan på att elevkullarna ökar igen 2015. Men samtidigt har de i regel rätt tuffa avkastningskrav och detta kan krocka.

Kommunerna bör i nuläget vara de som tar höjd för utvecklingen och skapar sig handlingsfrihet att ta emot elever om gymnasier konkar. Friskolorna kämpar på många håll för sin egen existens i det "naturliga urvalets tider".

1 comment:

MalinC said...

Jag jobbar i helt nystartad friskola (grundskola) men är i grund och botten emot emot hela friskolereformen.
Har lagt principerna åt sidan för att äntligen få en fast tjänst i min nya stad ; )
Men jag känner att friskolorna kan fungera bra i samarbete med kommunala skolan, om de kan ses som ett något annorlunda alternativ (mindre enhet, ny inriktning, andra pedagogiska ideer osv).
Däremot är de väldigt viktigt att de inte blir ett elitistiskt alternativ som urholkar den kommunala. Alltså att det inte blir en flykt av elever med höga ambitioner och medvetna föräldrar.
Detta kan åstadkommas genom samarbete där alla skolor i ett område kan komplettera varandra istället för att endast konkurrera.