Saturday, February 18, 2006

Regeringen önskar strama upp

Göran persson och Ibrahim Baylan är på väg att strama upp reglerna för friskolor. Skälet är att man menar att de kommunala skolorna utarmas. Min grundsyn är att driftsformen är ointressant, dvs vem som är huvudman för enskilda skolor i avseende kommun eller fristående styrelse. Det enda som är intressant för mig är skolans resultat i bemärkelse elevers måluppfyllnad och faktiskt lärande. Det finns både bra exempel och dåliga exempel i såväl kommunal regi som i friskolor, så driftsformen är sig inte intressant. Intressantare är vilket ledarskap och vilken kultur som präglar skolorna vi talar om. Frågan man måste ställa sig i detta läge är två:

1) Varför ? är det inte bättre att ge kommunala skolor mer frihet att själva styra sin egen utveckling ? Kontroll på kvalitet kan man ha ändå. Dessutom är det så med dagens kommunala system att kommunala skolor har samma möjligheter som friskolor, det är bara det att skolorna själva inte tror det eller att förvaltningen inte uppmuntrar egna initiativ utan på många håll gärna vill ha kontrollen. Detta betyder att det är effektivare att stimulera skolutveckling och ledarskap istället för att begränsa friheten. De skolor som inte håller måttet bör läggas ned och startas om, för barnens skull.

2) Varför skulle en åtstramning av friskolereglerna göra att fler elever når målen ? Det är ju ett nollsummespel man ägnar sig åt så länge som inte den pedagogiska utvecklingen tar fart !!!

Jag har själv drivit en kommunal grundskola och har aldrig varit engagerad i någon friskola. Min erfarenhet är att möjligheten till kvalitet ökar genom att skolorna sporrar varandra, även i Botkyrka som regeringen alltid pekar ut som en offerkommun utan möjligheter. Vist ser möjligheterna annorlunda ut men det betyder inte att skolorna inte kan och vill ! Låt dem utvecklas för det är vad de vill !

1 comment: