Sunday, February 12, 2006

England och Kina är avundsjuka...

Debatten om skolan i England går vidare och faktum är att Englands premiärminister Tony Blair framhåller Sverige som ett föregångsland för sin fria syn på lärande och skolsystem. Inte så konstigt kanske om man betänker att de fortfarande klamrar sig fast i 1800 talsmentalitet. Nu är det viktigt att framhålla att det är skillnad på att hylla svensk läroplan och svenskt resultat av densamma. I Tony Blairs "white paper" framhåller han det första och inte nödvändigtvis det andra.

Men poängen här är ändå att vår läroplan främjar sådant som Engelsk skolpolitik önskar att de hade men saknar, nämligen friheten att utveckla lärandet efter elevernas individuella förutsättningar och alla föräldrars rätt att välja skola. Sen att vi inte fullt ut begriper att utnyttja detta konkurrensmedel här i sverige är naturligtvis tråkigt. Även andra länder rosar vårt skolsystem. Faktum är att jag läste någonstans att också Kina ser ordentliga fördelar med vår läroplan och vårt synsätt. De söker nämligen ett system där fler elever bryter mönstret och uppvisar förmåga att tänka utanför "boxen". Lite mer oordning är vad Kina ser fram emot, inte så konstigt kanske? Intressant alltså att två länder med olika politisk ståndpunkt beundrar stora delar av vårt skolsystem. Kanske borde vi lyssna på detta och se till att utnyttja det bättre.

Jag kan bara hålla med Tony Blair och de Kinesiska skoldelegationerna som besökt oss. Vi har världens bäst verklighetsanpassade läroplan med fokus på framtiden och den globaliserande konkurrensen. Den går att göra bättre men dess grundtankar i enastående.

No comments: