Saturday, February 25, 2006

Arbetsmiljön i skolan

På en del håll är det naturligtvis skamligt när det gäller arbetsmiljön, både för vuxna och barn. På andra håll är den fantastisk. Utifrån en skola för alla är det ju lite märkligt.

det är tufft att på skolnivå kunna åtgärda den fysiska arbetsmiljön eftersom många skolor behöver göra renoveringar och ibland ombyggnationer på miljontals kronor och den typen av insatser borde naturligtvis ligga hos den som ansvarar på lokaliteterna. Om alla skolor hyrde lokaler av en fastighetsägare som kan vara kommunens fortifikationsenhet eller fastighetsförvatning borde ju ansvaret vara klart inför lagen. Men det gör ju skolorna i princip säger du ! Ja men varför rattas inte det hela till då ? En del skolor är så under isen att man ibland läser om klassrum med stickande mögelstank och i nån tidning läste jag om en skola haft en liten å rinnande genom källaren i många år. Sånt där måste ju bara fixas till.

Skolans miljö säger ju en hel del kring hur vi i samhället uppskattar skola och utbildning och framförallt de elever som går i den. En skola man inte vårdar är heller inget värd för barnen och delvis påverkar detta också skadegörelse och klotter.

Debatten som BO nu drar igång är intressant eftersom hon vill ha tydligare resultat av arbetsmiljölagen och det är bra. Man skall dock komma ihåg att arbetsmiljölagen redan idag också omfattar eleverna. Skolan ses alltså som en arbetsplats också för barnen. Ända sedan 2002 har parollen för mig varit att skolan i första hand är en plats för barnen att utvecklas och lära sig i och i andra hand en arbetsplats för vuxna och det gläder mig att elevers situation nu alltmer sätts i förgrunden.
Men det är en hyfsat lång väg kvar tills ordföranden i Sveriges Elevorganisation Seher Yilmaz och Lärarförbundets ordförande Eva Liz Preiz har samma status i lobbydebatten.

:-)

No comments: