Thursday, February 16, 2006

Relevanta språk ?

Hur kommer det sig att vår svenska syn på moderna språk inte följer globaliseringen och dess påverkan på internationell kommunikation? Under industrisamhällets uppbyggnad var tex tyska ett framtidsspråk. De största industrisegmenten och nästan all teknisk utveckling kom att präglas av tyskan. Idag har de största Tyska företagen lämnat sitt hemsspråk som koncernsspråk. Det finns inte längre någon anledning att så många andra heller ska använda tyska, om det inte handlar om språkintresse givetvis. Franska är ännu konstigare faktiskt eftersom till och med Fransmännen själva börjar lära sig engelska och för att det var länge sen Frankrike var världens medelpunkt, förutom i kopnst och kultursammanhang då förståss. Tyskland och Frankrike har varit föredömen och viktiga inspiratörer men är inte det lika mycket längre. Spanska däremot har starkare förankring hos oss i Sverige.

Skulle man göra om språkstrategin i svensk skola så skulle den med stor sannolikhet komma att se väldigt annorlunda ut. Kanske skulle Kinesiska bli ett självklart valbart språk, och kanske skulle svenska språket stärkas ytterligare? Men helt klart är att engelska skulle uppgraderas i dessa globaliseringstider. Engelskan är ett världsspråk och det är där arbetsmarknaden till stor del kommer att kommuniceras.

Problemet som dyker upp i detta är naturligtvis att det skulle få arbetsmarknadspolitiska och uppenbara fackliga slitningar. Vad skall vi göra med alla språklärare som kan fel språk ? Ja kanske erbjuda dem kompetensutveckling så att de åter blir attraktiva ?

Men det viktigaste man borde ha i åtanke är kanske att skolan förbereder eleverna för den framtid som är relevant? Och tyska är inget av arbetsmarknadens framtidsspråk tyvärr.

1 comment:

Bengt said...

I Sverige så är vi märkligt inramade av vår egen gräns. De företag som rör sig utanför den svenska gränsen blir snabbt världsledande se på H&M och IKEA.

I Finland och de baltiska staterna har man mycket större yta gentemot Tyskland exempelvis och där är Tyska ett naturligt språk att lära sig i skolan. De blir förvånade över att vi i Sverige inte har samma intresse.

Vi är påväg att bli en liten obetydlig stat i utkanten av Europa. Vi måste bli mer öppen gentemot globaliseringen.