Wednesday, February 08, 2006

Teachers TV & BBC

I England finns en variant på UR som drivs av BBC, förutom att den också är statlig finns få likheter. Däremot finns det ett fritt alternativ som riktar sig till skolans lärare och skolledare i första hand men även föräldrar. En helt egen TV kanal som upptar ämnet skola, skolutveckling och barn/ungdomars lärsituation.
Kanalen används både i skolorna som ett utbildningsmaterial men även som omvärldsbevakning och kompetensutveckling hos lärare m.fl.

På www.teacherstv.tv kan ni läsa mer och på denna adress (nedan) hittar ni prenumeration på deras TeachersTV News som är ett nyhetsprogram i välkänt snitt men ack så intressant.

http://www.teachers.tv/podcasting

Det vore kul att utveckla en TeachersTV utifrån Svenska förutsättningar.

1 comment:

Bengt said...

Väldigt bra tips om Teachers TV. Vi håller på och utvecklar det här med mlearning och är mycket intresserade av den här typen av tjänster.

Vi har ett internationellt samarbete där vi utvecklar plattform för att använda iPod och mobiler i elärande.