Wednesday, April 28, 2010

Sofia Larsen (c)

Sofia trycker på att kvaliteten i skolan är beroende av kompetenta ledare och kompetenta lärare.

Det är viktigt att man hittar de mest lämpliga lärarna.

Det behövs en ny lärarutbildning. Både studenter, högskoleverket har eftersökt en ny utbildning.
Den nya utbildningen ger tydligare inriktning mot sin examen.

För få söker lärarutbildning. Lärarförbundet visar i en studie att få unga är intresserade av lärarjobbet.

Det blir nu 4 examen som är bättre anpassade till verkligheten.

Förskollärarexamen innebär ökad status för den yrkesgruppen. Dessutom ökar behovet av förskollärare. detta innebär att regeringen stärker förskollärarkompetensen.

Grundlärarexamen för studenter med inriktning mot barnen i tidigare år i skolan stärks också, både i djup och bredd. Det blir även obligatoriskt med Matematik och No.

Ämneslärarexamen för högstadie och gymnasiet ökar behörighetsgraden och flexibiliteten på arbetsmarknaden, vilket förbättrar för eleverna.

Yrkeslärarexamen riktar in sig på att öka utbudet av yrkeslärare.

VFU skärps. Det blir tydligt att min VFU skall vara i den del av skolan min utbildning syftar till.

Sofia konfunderas av vänstersidans idéer, som är lite av en eftersläpning av alliansens insikter.

Den nya lärarutbildningen stärker skolan för landets elever. Fler tidigare insatser och bättre utvärdering ger en skola i världsklass.

No comments: