Tuesday, March 23, 2010

Och så Köping också...

Just är jag på väg till Köping för att hålla ett föredrag om lite av varje. Köping är ytterligare en kommun i Västmanland som tar det modiga steget mot en moderniserad och samhällstillvänd grundskola. En skulle med ambitionen att ta med utgångspunkt i själva lärandet utifrån det framtida samhällets nya och annorlunda krav.

Alla nödvändiga beslut är fattade...och nu återstår bara att sätta planen i verket rent praktiskt också. Vilket kommer att gå bra om alla parametrar är på plats till hösten när hela förbättringsprocessen sjösätts fullt ut.

Återkommer med rapport senare....

:-)

No comments: