Sunday, December 28, 2008

Dansbandsaktiv lärare blev uppsagd
Publicerad: 24 juni 2008

Hans anställning som estetlärare var en vecka gammal när skolans rektor gav honom sparken. Lärarens medverkan i ett dansband var högst omoralisk och stred mot skolans värdegrund, ska rektorn ha sagt enligt en anmälning till JO.

Enligt den sparkade läraren hävdade rektorn att den övriga personalen på gymnasieskolan utanför Västervik inte kunde acceptera en dansbandsmusiker till kollega, och att barnens föräldrar förmodligen inte heller skulle göra det.

Så här skriver den uppsagde läraren i sin JO-anmälan: ”Rektorn upplevde att mitt band var så högst omoraliskt att han avrådde mig från att överhuvud taget ägna mig åt undervisning. Han påtalade även att han hade makten att avgöra min framtid som lärare.”

Får man inte spela i dansband och jobba i svensk skola? Får man inte gilla vilken musik man vill? Vilken musik är tillåten? Vilken är inte tillåten? Vilka del i värdegrunden omöjliggör aktivt deltagande i musikorkestrar? Vad är moraliskt betingat godkänd musik? Vilka andra fritidsintressen är av omoralisk art? Vilken musik spelar rektorn i hemlighet, och vilken lyssnar hon/han på i smyg? Vilka musikstilar ska man inte ta upp till diskussion i ämnet musik av moraliska skäl? Många intressanta frågor blir det? Finns det fler?

:-D

4 comments:

Morrica said...

Huh, musiker får man tydligen inte vara om man vill jobba som lärare i östra Småland, även om man är öppen och berättar precis om vilket band man spelar i vid anställningsintervjun.

Visst är det en intressant fråga, vilka fritidsintressen är acceptabla, och finns kulturer som bör hållas borta från skolan? Kanske var det så att rektorn i fråga råkade se serien 'Leenden Guldbruna Ögon' (hette den inte så, den om en färgad kille som reste från Småland till Stockholm för att bli dansbandssångare?)och fått intrycket att alla som spelar i dansband är smått rasistiska, och utifrån detta gett den nyutbildade läraren sparken?

Det blir ju lätt så att man bedömer en kultur man inte är så bekant med utifrån de skärvor av information man snappar upp.

Fredrik Svensson said...

Pröva att byta ut dansband mot hårdrock....

:D

F

Morrica said...

Jo, jag vet, jag känner till fallet (skrev också om det i somras) men gör det någon skillnad? Visserligen blir väl inte tv-serien fullt lika aktuell, det var väl YouTube som använts för att skapa sig en uppfattning om kulturen i fråga, men killen är fortfarande hobbymusiker och detta var enligt media orsaken till rektorns agerande.

Så frågan kvarstår oförändrad: vilka fritidsintressen är acceptabla, och finns kulturer som bör hållas borta från skolan?

Anonymous said...

Det är inte helt okontroversiellt att blogga på sin fritid heller...