Saturday, September 29, 2007

Läroplanen som aldrig fick fäste....

Efter en vecka i Åre och lite högoktanig rekreation noterar jag att Skolporten har engagerat sig särskilt i Leif Davidssons utredning om Lp094. Man verkar anse att Leifs utredning kommer att göra svensk skola styrd åt ett håll för elevers rätt till utbildning på lika villkor, en likvärdig skola. Vist kära porten men hur kommer innehållet se ut? Och hur väl kommer det rimma med de krav som ställs i globaliseringen? Vilka svar ger Davidsson i sin kritik av den odugliga läroplanen? Inga alls. Och kanske har de bloggande lärare jag följt under många år rätt. Det pedagoger som använder Lpo94 fullt menar ju att Leif inte har en aning om hur läroplanen skall tillämpas. han konstaterar att man inte tillämpar den, vist men vilken slutsats drar han av det?

Man ställer vidare frågan på porten varför ingen eller så få deltar i debatten runt denna utredning och om det beror på att alla håller med Leif, dvs att att Leif slagit in öppna dörrar. Mig veterligen deltar väldigt få i debatten överhuvudtaget, så den slutsatsen kanske är väl snabb och ytlig att dra. Men kanske fyller den sitt syfte, dvs att lyfta fram Leifs åsikter som rätta och riktiga och bana väg för dess verkliga politiska syften? Den svenska debatten i de etablerade medierna om skolan är precis så trångsynt som medierna väljer att driva den. Skolporten är en av de mest inflytelserika mediekrafterna i Svensk skoldebatt. Det råder ingen som helst tvekan om den saken. Därför fyller webplatsen en viktig funktion. Inte minst genom deras senaste satsning på att sprida aktuell forskning kopplat till skola och lärande till alla intresserade. Av med hatten bockar och bugar. Kanske borde herr Reinolf bara därför vunnit Kunskapspriset han var nominerad till som utdelades av Nationalenklypsodepien (eller hur han i TV sa) i Stadshuset?

Skolporten bjuder in viktiga experter att delta i diskussionen om Leif Davidssons utredning, för att bidra till en fruktsam diskussion.
Men den riktiga pedagogdebatten pågår istället på bloggar bland de som verkligen intresserar sig för sina arbeten och som vill utveckla både sig själva och andra. Dessa gudabenådade pedagoger verkar hänge sig till att diskutera skolan i ett levande fritt medium snarare än i ett styrt av medierna.

Dessa bloggare verkar strunta helt i de etablerade kanalerna.

Etablissemanget får okritiskt rada upp sig i medierna och basunera sina särintressen och budskap medan pedagogerna på golvet hellre väljer att blogga och diskutera utveckling. De som är nära verksamheten marginaliseras, som inom många andra områden.

Att man från etablerade håll fortfarande tycks tro att den viktiga vägen är att ge luft under vingarna åt en förändringsvind som hellre blickar bakåt än framåt mot den värld vi är på väg in i ter sig extremt egendomligt i mina ögon.

Det är något som inte stämmer i debatten om moder Sveas skola

Leif säger i en intervju att han är osäker på om Lpo94 överhuvudtaget införts i svensk skola? Ja detta har jag själv och hundratals bloggare diskuterat i 5 år utan att någon intresserat sig från det viktiga etablissemanget. Man har ju redan känt till det, och "det är ju svårt att göra något åt det". Men min slutsats är, till skillnad från de politiska krafternas som nu råder, inte att Lp094 är en kass läroplan, tvärtom. Den är världens bästa läroplan för vår tid men som vid införandet misshandlades av politiker genom att man INTE kompetensutvecklade skolans personal ordentligt. Eller överhuvudtaget. En satsning på att utbilda lärarkåren i en ny läroplan skulle lågt räknat kosta 3-10 miljarder kronor. Oavsett vilken läroplan vi nu skall ha. Hur mycket är det värt för vårt land att utbilda sina lärare? 10 000 kr i kompetensutveckling per år? 50 000 kr? Nej jag skulle gissa att svaret hamnar på någonstans 10 kr....

Vi pratar ofta om att kompetens kostar mycket i vårt samhälle idag, men vad kostar då inte inkompetens?
(Johan Stael von Holstein 2006)

Nu tycker Leif alltså att läroplanen inte fungerar och när något inte fungerar ja då verkar det ju självklart att införa ytterligare en läroplan, eller? Och givetvis en med gigantiska backspeglar som upptar hela vindrutan när globaliseringens utmaningar tränger sig på framifrån? När undervisade Leif själv eller var rektor för en skola som leds av Lpo94? Det har aldrig förmodligen aldrig hänt.

Istället för att utveckla den befintliga läroplanen vidare ifråga om hur den praktiseras vill man nu istället förkasta en idé som passar perfekt ihop med vårt nuvarande och framtida samhälle. Hur väl rimmar det? Känns det inte som ett beställningsjobb från en politik som vurmar för handlingskraft och "kolla vad vi kan".

Det vi behöver finns i Lp094, vi behöver bara göra en kraftansträngning och sätta oss in i den allihop. I den globala konkurrensen med bland andra Indien behöver Sverige förutom kunskapsfokus (lärandet) också kreativitet, idéskapande, nytänkande, problemlösning, förmågor att arbeta i grupp, att tänka utanför ramarna om vi skall kunna ta upp konkurrensen med bland andra Kina och Indien. Allt det där är styrkor som Lp094 medger....det ligger i dess själ. Vi måste se till att alla får fatt i den själen...

...annars väntar en formidabel katastrof inom 10 år.

Vi behöver ingen ny läroplan, vi behöver lära oss hur den vi har funkar. Många kan det redan och det är viktigt att inflika här. Men det är just detta som är det kniviga. Lärare är ju så många. Landets största arbetsplats. Lärarfacken kämpar som furier för att höja lärarlönerna några hundralappar, och summorna blir totalt sett gigantiska. Men det är väl snarare 5000 kr mer i plånkan som eventuellt kanske kulle bidra till att höja statusen på läraryrket och få fler talanger att välja yrket än idag? Den summan per månad skall i så fall multipliceras med 300 000 pedagoger och 12 månader, exklusive sociala avgifter. 25,2 miljarder kronor årligen....Pengar som uppenbarligen inte finns.

Så detta med kompetensutveckling och löneutveckling i skolan, bortsett från satsningar som nu görs, är mycket kostsamma. Att byta läroplan kostar ännu mer och riskerar att sätta oss minst 10 år efter i utveckling. Men samtidigt är det de två delar som hänger ihop med hur svensk skola skall kunna prestera med den läroplan vi har. De båda hänger starkt ihop med vår läroplans ambitioner, dvs hur de ambitionerna förvaltas där ute. Och det kommer att kosta, var så säkra. Det är detta som är det kniviga. Hur mycket är vi beredda att satsa? Leif?

De skolor och kommuner som redan nu och i framtiden satsar erforderliga ekonomiska och andra resurser på att på hög nivå kompetensutveckla sin personal kommer att få det betydligt lättare att nå både elever och resultat. Det är till slut ute i myllan hos brinnande pedagoger förändringen och kvalitetsarbetet måste ske, inte i debattartiklar i etablissemangets favoritmorgontidningar eller nyhetswebplatser.

I´m back from Åre...Mooooaaaaaaahhhh (red.anm. ett skämt)

:-)

3 comments:

Anonymous said...

Fredrik: Bra skrivet om den alldeles för verklighetsfrämmande utbildningspolitiken där det gäller mer att dra billiga politiska poänger snarare än att skapa en skola för framtiden. Vickie Davis funderar kring om text enbart räcker som utbildning....borde de inte få en mer mångsidig utbildning.

Anonymous said...

Mycket användbar text... eller rättare sagt innehållet. Jag läser på min mail... men kommenterar därför inte ... du jag har gjort en loga för Burma... den har synts på Facebook.. vi kan sprida saker från våra köksbord... så om du vill så finns den att hämta på min blogg... Allt gott...Anne-Marie

Anonymous said...

Ibland blir man uppgiven och alldeles matt när man tänker på det otroliga arbete som krävs för att en läroplan ska gå från "första tryck till den siste föräldern." Jag håller med om att vi har en bra läroplan men den är inte den läroplan som råder i alla skolor fullt ut. Det finns en immanent pedagogik som kanske bygger på tidigare läroplaner, elevsyner, människosyner och annat gammalt ........ (Usch vilken tråkig, gnällig och uppgiven kommentar -förlåt;)