Thursday, July 12, 2007

Värst idag....

(Korrigerade efter att ha upptäckt att Kamal inte längre är rektor för skolan, utan VD. Tack Peter Karlberg. Grundproblematiken kvarstår dock.).

VD och fd Rektorn för
Al-Mustafaskolan i Järfälla, Kamal Moubadder, tycker att det är ok att hugga händerna av tjuvar och stena otrogna för att förhindra äktenskapsbrott. Han har skrivit en bok om sharialagar och välkomnar en debatt om att införa dessa lagar i Sverige om svenska folket vill. Han försäkrar att boken inte används i skolans undervisning. Däremot besvarar han frågor på nätet med samma innehåll som i boken.

"I boken svarar han bland annat på huruvida islamiska lagar och straff är omänskliga. Att hugga händer av tjuvar, menar han, skyddar både oskyldiga offer samt avskräcker människor från att hamna i kriminalitet. Kamal Moubadder skriver också att dödsdomar mot otrogna skulle innebära att äktenskapsbrotten försvinner. Skolverket ska nu besluta om en eventuell granskning av skolan."
Aftonbladet 2007-07-12

Man får ju ha vilken tro man vill i Sverige som tur är och det är också klart att man kan ha tilltro till sharialagar och diskutera dem med allt och alla. Det är inga problem med det i vårt land där yttrandefriheten är viktig.

Det stora frågan är om det är ok att ha en rektor som uttrycker dessa åsikter i närheten av sin tjänst som just ledare för unga människor? Det är ett stort ansvar att vara chef i skolan, man har faktiskt makten att påverka unga människors värderingar. För mig som tror starkt på den läroplan vi har och som delar den grundsyn som däri formuleras så blir det väldigt konstigt om Skolverket inte agerar på något sätt i denna fråga. Styrelsen för friskolan har ansvaret att som huvudman tillsätta rektor och har även ansvaret att skollagen, grundskoleförordningen och Lpf 94 (i detta fallet). I den står det i inledningen:

"Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna
förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på."
Lpf94

Denna fråga handlar i första hand inte om friskolor, den handlar om en gravt olämplig rektor.

Biträdande generaldirektören för Skolverket Ragnar Eliasson är inne på rätt spår tycker jag:
"Men allmänt sett är det anmärkningsvärt om en företrädare för en skola uttrycker sådana uppfattningar eftersom de direkt strider mot de värden som skolan är skyldig att värna och aktivt verka för. Dit hör människolivets okränkbarhet, jämställdhet mellan kvinnor och män och tolerans, konstaterar Ragnar Eliasson."

Dagens Nyheter 2007-07-12

En rektor, numera VD, som aktivt uppvisar och propagerar för denna absurda grundsyn där handhuggning och stening är i sin ordning måste självklart ifrågasättas som ledargestalt. Problemet är nämligen att, som han själv också påpekar i sina skrifter, att en aktivt troende muslim inte får följa mänskliga lagar som strider mot Alahs. Så står det i skrifterna och det får man tro på om man vill såklart. Men om man präntar in denna grundsyn tillräckligt ofta och starkt i små barn är risken stor att de får en värdegrund som strider mot de värden skolan skall förmedla och som vårt samhälle bygger på att vi har. Jag säger inte att det ÄR så men att risken är uppenbar, eftersom rektor är en mycket inflytelserik person i en skola.

Jag är för kommunala skolor och friskolor (jag har heller inget principiellt emot religiösa friskolor) så länge undervisning och verksamhet inte bryter mot de förordningar och andemeningar som styrdokumenten anger. Bara så ingen tror något annat.

Läs mer Hans Iwan Bratts Blogg

Fler boggar om:

1 comment:

Anonymous said...

Efter att ha lyssnat på ett föredrag av Jacob Kurdman – författare, kurd och konsult i integrationsfrågor – tillhör jag numer ”tvekarna” i debatten om religiösa friskolor.
Enligt Kurdman finns de få företeelser som är så segregerande för det svenska samhället som just den typen av skolor.
För övrigt är det väl inte helt galet att koppla det du skriver om rektorn till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter? Den deklaration som också Sverige skrivit under.
Intressant att i sammanhanget tolka från en mängd olika infallsvinklar.
Den finns bl.a. att läsa här: http://www.aventyrenso.se/human.html