Tuesday, January 30, 2007

Hur är det tänkt hörni?

IV-programmen skall nu i malpåse om jag förstått saken rätt. Jag har även förstått att en omläggning mot mer yrkesinriktade praktiska utbildningar också är uppe på agendan. Man kan anta att det kommer finnas liknande krav på intagningspoäng (betyg) på dessa mer praktiska yrkesinriktade utbildningar som på de teoretiska? Eller så kan man anta att man skall sänka kraven på dessa? Dessa båda linjer är förståss viktiga att fundera över, och det gör många ganska ofta.

Om man planerar att sänka kraven för intag på yrkesinriktade praktiska utbildningar så kommer det ju att påverka grundskolan högst väsentligt. Varför skall tex de elever som har det tuffast i dagens system "gå den där extra milen" (min frus ord) om det inte behövs? Motivationen minskar, så och resultaten. Alltså riskerar alliansens ideer (trots goda föresatser) att påverka skolornas samlade resultat. Alltså skolpolitikens resultat. Om man tänker så här så verkar det ju nästan som att skjuta sig i foten.

Om man istället behåller kraven så kvarstår ändå frågan vad man planerar att erbjuda de elever som nu är inne i systemet och inte har någon framtid alls då IV läggs ned. Vad ska de göra? Vore det inte rimligt att berätta hur man tänker stötta dessa elever? Skolans värld tar ett tag att förändra, en del säger att det tar 30-40 år att införa en ny skolpolitisk reform. Vilket skulle innebära att just nu ser Lgr69 fästa ordentligt. I det perspektivet så ser vi ju ett betänkligt och ansenligt antal elever nu i väldigt många årskullar som går en rätt mörk framtid tillmötes. Bland dessa finns dessutom massor latenta entrerenörer med sjukt mycket kraft.

Men det finns kanske en plan? I så fall undrar jag vilken plan det handlar om? Ni har i opposition och regering en tuff uppgift att hantera framöver. Särskilt eftersom globaliseringens ökade konkurrens från bland annat Asien ställer helt nya krav på oss här i norr. Det är väldigt mycket snack nu men väldigt tunt om man gräver en smula i analysen. I båda lägren! Så sitt inte där och småle Baylan & Co...

;-)

Fler bloggar om:


No comments: