Tuesday, March 14, 2006

40-talistpensioneringen

Jaha då har folk vaknat till en smula i alla fall då. 1998 drev jag och några andra en tes om att det blir kaos när 40-talisterna går i pension. De är ju så fantastiskt många nämligen.

Nu såg jag ett inslag på TV om att 4 av 10 gymnasielärare pensioneras inom 10 år, välkommen in i verkligheten. Även i grundskolan är det förståss problem med att finna lärare att anställa. Och det blir alltså värre framöver, vi talar om extremt många lärare som snart går hem.

Till detta skall läggas att skolan som arbetsplats inte är särskilt statusfylld och det räcker knappast med att höja lönen några tusenlappar för att putsa till fasaden. Faktum är ju att de som söker till lärarhögskolan och kommer in idag söker i 2a och 3e hand vilket betyder att det inte är de som verkligen brinner för yrket som kommer in.

Vi behöver alla göra vad vi kan för att locka till oss duktigt folk från alla möjliga branscher. En totalrenovering av lärarhögskolan är nog också på sin plats. Och sen ser vi till att göra bättre ifrån oss med elevernas måluppfyllnad så att alla utanför skolan beundrar oss och belönar oss med ökad status. Först då kan vi locka till förstahandsval och framförallt tillräckligt många som kompenserar "the big retirement" .

No comments: