Monday, January 09, 2006

Individuell Utvecklingsplan !

Från och med denna termin skall alla elever ha en sk "Individuell utvecklingsplan". Den skall vara frammåtsyftande och ge tydliga besked kring var eleven befinner sig och vad som gemensamt krävs av lärare, elev och föräldrar för högre måluppfyllnad.

Individuella utvecklingsplaner skapar tydlighet och struktur för elever, föräldrar och lärare i arbetet med mål och resultat.
De skall skapa ett tydligt underlag för dialog mellan lärare, elever och föräldrar om förbättringar för att nå målen.

Eleven skall genom, bland annat dessa utvecklingsplaner, motiveras av att få inflytande och kunna påverka sin egen framgång i att nå målen, när denne bättre känner till vad som krävs för att nå målen.

Så man kan mycket väl säga att det är ett redskap för att underlätta arbetet med att gemensamt nå skolans kunskapsmål men med ett individanpassat förhållningssätt.

Det är mycket bra att man tagit itu med detta nu och man får hoppas att både skolledare och lärare inser att det är deras skyldighet att och deras arbetsuppgift att konstruera dessa utifrån de intentioner som individuella utvecklingsplaner har, nämligen att öka elevernas möjligheter att nå målen.

De som bara gör planer för planernas skull och inte låter hela arbetet genomsyras av målstyrning bör inte hamna långt fram i löneutvecklingen. Kanske bör man heller inte vara varken lärare eller skolledare.

1 comment:

Anonymous said...

Vi i Unikum håller med: individuella utvecklingsplaner är ett bra och kraftfullt sätt att synliggöra eleven i utbildningen. Det skulle vara jättekul om du ville hjälpa oss sätta igång debatten kring IUP och elevdokumentation i vårt nationella IUP-forum.

Vänliga hälsningar,
Martin Olsson
Unikum