Wednesday, August 24, 2005

Skolministern, mobiler och rektorer

Idag läste jag att skolministern vill införa en ändring i lagen som ger rektor möjlighet att beslagta störande föremål. Debatten handlar om mobiler men i själva verket handlar det om alla störande föremål. Vad som är störande föremål är dock oklart, inte att det är mp3-spelare och mobiler för det är självklart så att de kan störa. Men kan man tänka sig att det kan vara atribut som provocerande piercing, speciella frisyrer? Rasslande halsband, pipande armbandsur? Får man ha en privat bärbar dator med sig på lektionerna? Ja om man tolkar förslaget är det upp till läraren att avgöra vad som är störande och därefter förankra detta hos Rektor som har då möjlighet att beslagta elevernas privata ägodelar och återställa ordningen. Det är alltså inte fysiska saker i sig som förbjuds utan det avgörande är ifall de stör. Att ha sin mobil i fickan med ljudet avslaget torde då vara helt ok så länge man inte helt plötsligt under en lärares genomgång ringer i den. Rektor skulle kunna lägga ut beslutet på delegation och i praktiken kan det då handla om att biträdande rektor får agera tillsammans med läraren. Tydligt är dock i förslaget att avsikten inte handlar om att enskilda lärare får beslagta saker.

Jag hoppas att nu, när det trots allt lutar åt denna verklighet, att denna lag INTE blir en signal om att lärare på egen hand avgör vad som gäller i klassrummet. Jag hoppas verkligen att lärare och elever TILLSAMMANS inser att läroplanen dikterar villkoren för hur undervisningen skall bedrivas och vilka regler som skall gälla, dvs VAD som i detta fall kan anses vara störande och därmed påverka undervisningen/lärandet.

Mina samtal med ordföranden i Sveriges Elevorganisation Seher Yilmaz visar på att det är väldigt si och så med elevinflytandet i skolan och att mycket beror på att skolan missuppfattat läroplanens syn på och elevernas vilja med elevinflytandet. Eleverna kräver faktiskt inte att få styra skolan, man kräver att få bli lyssnade på. Elever är kloka !

2 comments:

paradox55 said...

eLearning skulle behövas utvecklas i Sverige...

Varför har Finland en Kunskapstrategi för informationssamhället medan vi sitter och utreder frågan...

http://www.minedu.fi/julkaisut/information/svenskaU/2/2.html

Anonymous said...

Håller verkligen med dig om det avslutande , "Eleverna kräver faktiskt inte att få styra skolan, men kräver att få bli lyssnade på." Tråkigt att många inte förstår det och är emot elevinflytande i undervisningen och skolan . Appropå skolministern , det var Ibrahim Baylan när du skrev inlägget va ? Tycker han verkar trevlig och bra , träffat honom två gånger . Nya skolministern , Jan Björklund , har jag dock inte riktigt koll på än utan bara läst endel om nya saker .