Wednesday, April 28, 2010

Tomas Strand (s)

Tomas Strand (s) startar debatten med att undra var Jan Björklund är denna dag.

Strand berättar om sina gamla lärare, han mins särskilt de som berörde och var engegarade.
Sverige ska ha världens bästa lärare. Lärare som skapar lust till lärande, och särskilt för de barn som saknar studietraditioner hemifrån.

han nämner saker som lärare med lämplighet, har bra utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling.

Han trycker på vikten av en modern lärarutbildning med sikte på framtiden, med koppling till forskning.

Man reserverar sig inför 4 lärarexamina, utan man vill ha en gemensam examen med olika inriktningar

Man motsätter sig en tillbakagång mot stadieuppdelningen, utan eftersöker en större flexibilitet att låta lärare undervisa i alla årskurser.

Han anser att kunskapsdjupet för de som utbildas för de lägre åldrarna, och eftersöker djupare kunskaper för lärare verksamma i de tidiga åldersgrupperna.

Återkommer ofta till en omodern skola.

Fritidsledare bör inte ha kortare utbildning än nu, utan inriktningen bör gå mot djupare kunskaper och mer pedagogiskt uppdrag.

Den utbildningsvetenskapliga forskningen bör stärkas. Det är menar han en defensiv strategi. Mer forskning kopplat till lärarutbildningen än vad nuvarande förslag omfattar.

Han nämner också IT som redskap och perspektiv som lika viktigt som genus, HBT m.fl.

Man föreslår att nya lärarutbildningen genomförs med början 2012.

No comments: