Monday, April 12, 2010

Brittiska unga mår allt sämre...

Fler och fler unga i Storbritatnien kämpar allt mer för att fixa sin vardag och framtid. Det är tufft att växa upp i England idag, det fastlår Brittiska IPPR (Institute for Public Policy Research). Detta trots att den brittiska välfärden de senaste 25 åren faktiskt ökat och som man tycker borde underlätta för de unga. Men icke....

Jag vet inte, men jag tror, det har med grundperspektiven att göra. Hur vuxna i England ser på de unga, hur skolan är konstruerad, vilka värderingar som ligger bakom, hur relationerna mellan vuxna och unga i skolan ser ut, vilken grundsyn man har kring kunskapsbegreppet m.m. Vi vet att det Brittiska skolkulturen är mer auktoritärt, extremt fokuserad på att mäta allt och alla och man inte ligger särskilt långt fram när det gäller modern pedagogik om man jämför med den svenska. Vårt skolsystem är, trots brister på många håll i ovan nämnda områden, betydligt mer moderniserat och inriktat mot framtidens krav. Därmed inte ALLS sagt att vi kan luta oss tillbaka. Tvärtom.

Inte för att jag tror att vi ska vara oroliga för att samma utveckling som i England helt plötsligt kommer rasa över oss här i Sverige, men det kan faktiskt finnas en del saker att fundera kring i detta trots allt. Kanske rasar inte eländet in över oss,

kanske det handlar om att vi smygstannar i utveckling, och långsamt glider in i samma problematik. Utan att vi märker det.

Det är bedrövligt nog. För i Sverige tittar vi nu väldigt mycket på exempelvis England som mönsterskola för, inte bara en del politiker utan även professionella pedagoger, hur vi bör se Svensk skola framöver. På ena planhalvan står de konservativa "det-var-bättre-förr-människorna" och andra planhalvan står förnyarna och de framtidsorienterade.

Och det vi gamblar kan vara våra ungas välmående och lärande.

För slutsatsen man kan dra är ändå att de som mår dåligt har sämre förutsättningar att lära.

På lunchen idag träffar jag Sir Jim Rose, fd chefen för Ofsted (Brittiska skolinspektionen), som numera är internationell rådgivare i olika länder runt skolan. Jag ska fråga honom vilken koppling han ser mellan de allt fler ovälmående unga och det Brittiska skolsystemet samt vad han ser i det svenska.

No comments: