Wednesday, April 28, 2010

Mats Pertoft (mp)

Även Mats Pertoft saknar Björklund i debatten. Han uppmanar alla borgerliga ledamöter att kolla efter vad Jan gör som är viktigare än sitt eget förslag till ny lärarutbildning.

Finlands lärarutbildning har kontinuerligt förändrats för att den varit blocköverskridande. Mats ser stora skillnader mellan blockens syn på skola och lärande och att detta är ett problem.

Lärarutbildningen är en lärprocess, inte något som i sig är att vara lärare. Lärare måste bli ett yrke med fokus på ett livslångt lärande.

Mer forskningsbaserad lärarutbildning. Alltså en tydligare koppling mellan forskning och lärarutbildning, detta skulle öka motivationen för studenter och långsiktigt stärka yrket.

Ledarskap och kreativitet är ytterst viktigt. Kreativitet och ledarskap borde stå tydligt i förslaget till lärarutbildning, men det gör det inte. Kreativitet nämns inte ens.

Han eftersöker specialister i de yngre åldrarna och en försämring som han menar att förslaget innebär.

Pedagogisk mångfald saknas i förslaget, vilket miljöpartiet anser vara en stor brist.

Mindre detaljstyrning och mer blocköverskridande överenskommelser.

No comments: