Wednesday, April 21, 2010

Mats Pertoft, bearnaissås och skolledarskap...

Idag fortsätter intervjun med Miljöpartiets skoltalesperson Mats Pertoft. I morgon tänkte jag rapportera om TEDxHultsfred som jag var engagerad i förra helgen. Men som sagt, här kommer Mats Pertoft del II:

Fredrik: När utredningen kring de 900 skolor som på försök arbetade "timplanefritt" under 5 år kom så konstaterades att lärares arbetsbelastning, trivsel, elevers måluppfyllelse (lärande) och skolutveckling förbättrades så valde dåvarande regering att ändå behålla ett sämre system. Hur kan man medvetet välja att köra vidare på något som uppenbarligen är sämre?

Pertoft: Vet ej varför man är så utvecklingsfientlig. Vi i Miljöpartiet har länge kämpat för att timplanen skall avskaffas i Sverige.

Fredrik:
På tal om det, hur ställer sig Miljöpartiet till diskussionen om att "förstatliga" skolan igen som en lösning på skolans och Sveriges framtida utmaningar?

Pertoft: Miljöpartiet vill stärka det lokala självstyret i skolor oberoende av vem som driver dom. Vi tror inte på att förstatliga skolan och låta skolan styras av en armé av byråkrater i Stockholm.
Skolan har idag många problem, bl.a. dålig status och låga löner. Detta tror många skulle kunna lösas av ett förstatligande. Men ett förstatligande kommer inte att trolla fram mer pengar eller högre status.
Det finns inga sådana enkla lösningar som fungerar när det gäller skolan. Den svenska skolan var inte bättre när den drevs av skolan, men den var mera byråkratisk.

Fredrik: Kan du slänga ihop en riktig bearnaisesås? Alltså inte pulverbea. Vilket är i så fall ditt tips på hur man får den att inte skära sig? Var lärde du dig det?

Pertoft: Jag kan , men inte bra. Därför avstår jag från att ge tips, vis av en viss självinsikt :-)

Fredrik: Blev du någon gång mobbad, dvs kränkt fysiskt eller psykiskt vid upprepade tillfällen, i skolan? Eller var du nära någon som blev det? Vilket är enligt dig det viktigaste som skolan bör utveckla för att få bort mobbingen i skolan? Försök vara konkret.

Pertoft: Jag tillhörde nog enstöringarna i skolan, men mobbades aldrig. Det viktigaste vi kan göra för att förebygga mobbingen i skolan är att redan i förskolan och sedan kontinuerligt i skolan från de lägsta klasserna öva konkret alla elever i att respektera olikheter. Vi kan och får vara olika. Alla har olika handikapp, psykiska och fysiska, och att lära sig respektera dessa olikheter är nog det viktigaste om man vill förebygga mobbing. Har själv arbetat med ett sådant program som heter Projekt Charlie.

Fredrik: Gör en analys av ledarskapsstandarden i grova drag när det gäller skola jämfört med exempelvis företag i arbetslivet? Hur skulle du vilja se utvecklingen framåt?

Pertoft: Ledarskapet i skolan har fortfarande stora brister. Alltför ofta är det alltför byråkratiskt och tjänstemannamässigt. Vi behöver framförallt på kommunala skolor även en mycket större frihet för cheferna. Idag har dom egentligen bara halva ansvaret, resten finns på det kommunala skolkontoret.
Jag vill ha ett mycket större ansvar och ansvarstagande hos rektorerna. Mera likt näringslivet.

Fredrik: Nu när kompetensen i samhället tenderar att vara mer flyktig och viktiga varumärken (verksamheter) flyttar till länder som Kina m.fl., hur resonerar du i det sammanhanget kring begrepp som kreativitet i skolan?

Pertoft: Kreativitet är den egenskapen där Sverige är bäst i världen i skolan. Detta måste vi vårda och utveckla. Vi måste bli bättre på att förmedla kunskaper till våra elever, men det måste ske på ett sådant sätt att kreativiteten bevaras och till och med ökar.


:-)

2 comments:

The Karma Police said...

Vilken alldeles jättebra idé med de här intervjuerna! BRA jobbat! :)

/Magda

Anonymous said...

Det var ju bara en massa svepande generaliseringar och löst grundade uppfattningar.

Vad bygger han uppfattningen om skolledarskapet på? Sin egen personliga erfarenhet? I sånt fall har jag en helt annan erfarenhet. Vem vinner?

Byråkrater är tydligen legitimt villebråd. Ledsen att behöva upplysa er om att en demokrati utan byråkrati är en skuta utan ett roder. Skolan är och förblir en statlig angelägenhet och om friskolor eller kommunala skolor eller vad det nu är inte gör sitt jobb på tillfredställande sätt så kommer ytterst staten bli den som får ta i det.