Wednesday, April 28, 2010

Rosanna Dinamarca (v)

Rosanna inleder även hon med skolministerns frånvaro i debatten.

Rosanna berättar att hon gick den nya lärarutbildningen med start 2001. Bland annat har utbildningen sedan dess förbättrats.

Hon kallar den nya lärarutbildningen "nygammal" och att den till viss del är en återgång. Även hon pekar på vikten av en sammanhållande lärarexamen och ökat fokus på forskning.

Hon pekar på att de som gått den nya lärarutbildningen fått utstå väl mycket spott och spe.

Hon vill se mer fokus på kunskap.

Parallell görs till prästen som kunskapsbärare i gamla tider och att det nu handlarmer om att kunskapen finns ett antal klick bort. Lärarens roll förändras i takt med tiden och internet.

Hon slår ett slag för fritidspedagogernas situation och utbildning. Hon lyfter mer resurser för att garantera barnens utveckling.

"Regeringens okunskap om fritidspedagoger är skrämmande"

Vänsterpartiet kan inte acceptera en förkortad fritidsledarutbildning.

Hon lyfter även "digital kompetens" som en viktig del i lärarens utbildning. IT borde vara lika viktigt som papper och penna....idag delar 4 lärare på en och samma dator.

Sex och samlevnadsutbildningen bör stärkas.

No comments: