Wednesday, March 31, 2010

Andras tankar är viktiga...

Jag kommer från och med nu låta fler än jag själv komma till tals i min blogg, inte genom gästbloggare utan genom frågor som jag ställer till spännande personer. Personer som vi vet en del om redan men som också rest funderingar vi själva haft eller har. Så min ambition är att låta läsaren av min blogg få ta del av mer eller mindre välkända personers innersta tankar om skola, samhälle och framtid kring frågor jag tycker är viktiga att ställa.

Ann-Marie Körling är just en sån spännande pedagog och "tankevävare" som jag haft förmånen att ha en del kontakt med.

Jag (Ann-Marie Körling) har en plan. En läroplan! Det är elevens rättigheter läroplanen förmedlar, det är lärarens uppdrag läroplanen beskriver.
www.korlingsord.se

Fredrik: Hur var du i skolan? Prestationsprinsessa eller glidare?

Ann-Marie: Prestationsprinsessa eller glidare? Det är en underbar fråga. Den måste ställas utifrån olika tider i min egen utveckling och i absolut relation till mina lärare. Jag var inte en och samma elev i alla mina klassrum. Jag var olika i varje. Den lärare jag minns med namn var den jag fick i årskurs två. Min pappa dog under mitt första skolår och jag tror att det präglade hela min skoltid genom alla år. Det blev tyst runt mig. Men den läraren såg mig, och lyfte fram mig på något märkligt sätt. Jag blev glad i hennes närhet. Det var inte så att hon gjorde något för mig utan mer att hon såg mig. Jag glömmer det aldrig.

Men en glidare var jag där jag tilläts vara det, där läraren inte förväntade sig annat än att jag var stökig. Jag frågade mycket... och det har inte varit populärt hos någon lärare. Frågor om varför man skulle lära sig saker och ting handlade för mig om att få svar på frågorna varför så att jag kunde förstå vilka sammanhang jag skulle komma att få användning av det jag skulle lära mig. Istället blev jag utpekad för min oförskämdhet. Jag förstod inte ens att jag varit oförskämd. Jag frågade aningslöst för det angick mig. Senare förstod jag att sådana frågor var provocerande och jag började ställa dem i det syftet. Då var jag en tuff liten tonåring. Jag klarade skolan för jag ville göra det. Jag var nog innerst inne en prinsessa - som ville lära mig och ville plugga. Och jag gjorde det hemma. Läste läxor och var präktig. Ingen har någonsin varit på mig om själva ansvaret att lära mig. Lära har alltid inneburit glädje för mig. Jag var läsande redan som liten och läste min första pedagogiska bok då jag var tretton. Utåt sett hade jag moderiktiga kläder och hörde till skolans häftigaste gäng. Sjuttiotalet rörde till det på alla plan och skolan behövdes inte riktigt. Jobb fanns. Det tror jag betydde mycket. Att man visste att man var betydelsefull och behövd.

Fredrik: Jag har ofta, precis som du, lyft fram vikten av förnyelse i skolan. Om du var skolminister, vad skulle det konkret viktigaste att ta tag i vara?

Ann-Marie: Jag tror på elevernas lärande rättigheter och att dessa samspelar med det som är framtida. Det betyder att organisation och skola ska verka för det framtida med allt vad det innebär. Det kan betyda att professionerna, vilka kanske i framtiden är några fler eller med annan utbildning, inom skolan blir mer medvetna, om uppdrag och om ansvar, om den viktiga relationen till eleverna. Lärande är relation till personer och fokus. Det vill jag att vi utvecklar.

Jag tror jag vill se en tydlig förskjutning från att man lägger misslyckanden i knät på eleverna, överger dem i sitt lärande, ser misslyckanden och skapar elever som inte tror sig om något till att man ser till sitt lärande ansvar och ser till att undervisningen utvecklar och utvecklas i samspel i många, många aspekter. Det digitala landskapet ska vara klassrum, ser inte det lokala lärandet bundet till ett rum, och att klassrummet, det verkliga ska vara samspelande, socialt och med innehåll där lärandet syns. Lärarens roll är mycket, mycket viktig. Jag tror också att vi ska vara öppna för att visa hur vi lärare prövar nytt och att vi tillåter oss att göra fel. Jag vill långt, långt bort från rätt och felkulturen. Jag vill verka i de tankar som läroplanen ger oss och självklart tillsammans med eleverna. Framtiden kommer också begära nytänkande av stora mått. Har vi råd att inte tänka om och tänka kreativt?

Det kommer mer från Ann-Marie i morgon om ni tycker idén med intervjuer är bra och ger någonting :-)

3 comments:

Peter Karlberg Blogger said...

ser fram emot "Det kommer mer...."

Anonymous said...

Mera!
Mera!
Mera!

Mats said...

Encore!
Eller som vi säger i Skåne:
- En korv!