Tuesday, March 09, 2010

Innovation, förändring & förbättring

Igår läste jag en högintressant artikel i Svenska Dagbladet. Den handlade om företaget Ocean observations och deras syn på innovation och nytänkande. Om hur viktigt det är att skapa ett klimat där nya idéer och nytänkande uppmuntras och inte bara blir något man pratar om. Deras hövding Sofia Svanteson uttrycker insikter om detta med den kreativa processen många bör ta till sig. Både i skola, offentlig sektor och i företag. Artikeln inger hopp.

"Eller som hon också uttrycker det. Innovation är omöjligt att kontrollera. Innovation leder alltid till förändring och det måste man ha mod att acceptera, både som anställd och som chef...Men att säga sig vara öppen för idéer är en sak, att vara det är en annan...Chefen får helt enkelt inte vara rädd för att vara den sista som får reda på något, säger Sofia Svanteson. "
SvD 10-03-08

Åsikter som går stick i stäv med de flesta företags (och skolors) kontrollbehov och ambivalens kring nytänkande, mönsterbrytande och framförallt kanske förändring som begrepp. Vi behöver ständigt jobba med förbättring och det kräver å sin tur alltid förändring och nytänkande, konstigare än så är det inte.

Någon lär ha sagt att "när förändringshastigheten är snabbare utanför organisationen än innanför är slutet nära". Risken är nämligen att man stannar i utveckling och istället blir en del av en grå konserverande mainstream. Fången av den struktur man skall verka i. Det har å andra sidan inget alls att göra med kvalitetsarbete eller att genomföra det man påbörjat. Det viktiga är att man utvecklas med sin samtid. Den framtidsvakna organisationen ser till att ha båda förmågorna, att genomföra huvudverksamhet med kvalitet och samtidigt våga starta nya projekt och ständigt söka sig framåt. Det är så man följer med samhällsutvecklingen. Men det kräver mod, mod som alltid lönar sig i längden.

Utan nyfikenhet stannar allt.

No comments: