Wednesday, March 24, 2010

Elevers kompetens och talanger ligger rätt

I bakvattnet på internets utveckling och de sociala medierna har elever i den nuvarande skolan utvecklat talanger och förmågor som ligger väl i linje med arbetslivets framtida krav.

Detta trots att de tillbringat större delen av sin tid i en skolmiljö som om inte aktivt motverkat dessa talanger i alla fall inte alls medvetet utvecklat dem.

Anders Mildner skriver idag i Svenska Dagbladet ett intressant inlägg i denna debatt:

"För vad dagens unga kan, är just något som mer än något annat hotar planerna på den ökade hierarkin inom skolvärlden: nämligen att med nya sociala verktyg snabbt sluta sig samman i grupper, att skaffa sig stora nätverk och att samtala inom dem för att kvickt få tag på rätt svar eller rätt kompetens. Ja, de har faktiskt precis den där kunskapen som efterfrågas av allt fler företag ute i samhället, men som dagens skolvärld sorgligt nog sällan värderar, eftersom lärarna och politikerna själva saknar den och inte förstår vad den ska användas till."
Svenska Dagbladet 2010-03-24

Tanken vi måste lyfta inom oss själva är:

TÄNK OM skolan tog en motsatt riktning utan att göra avkall på kunskapsutvecklingen?!

2 comments:

Morrica said...

Så sant så. Dagens ungdomar är kloka, allmänbildade och kunniga trots skolan i de flesta fall, mycket sällan tack vare den.

Vad tror vi, blir det en förbättring nu när lagen ändras?

Thorun said...

Verkligen sann ord!
Vi måste hänga med (att ligga steget före känns inte aktuellt) och inte bromsa utvecklingen. Känns lite bakvänt att ropa på mobilförbud och en massa andra förbud i rädsla för att inte förstå vad det är som händer med den tekniska utvecklingen...

Synnerligen intressanta diskussionsämnen i denna blogg. Tack!