Thursday, March 25, 2010

Egendomlig & framtidsfrånvänd logik

DNs serie om "prestationsprinsessor & glidarkillar" får Jan Björklund att plocka fram gamla slitna skolpunchlines i media. Det fungerar lite som McDonnald´s, man vet vad man får. Inte alltid kvalitet, men i alla fall nåt man känner igen. Han oroar sig, naturligtvis med all rätt, för att de som misslyckas helt i skolan riskerar att hamna i långvarigt utanförskap. Ett utanförskap som kan leda till stora bekymmer för individen och samhället. Inget konstigt i det, han har helt rätt. Fram dit...

Skolministerns medicin:

"Mer katederundervisning"

Han resonerar, i DN (2010-03-18) precis som huvuddelen av skolans föräldrar, mor och farföräldrar, nämligen att "eftersom det gått hyfsat bra för mig i livet så måste den skola jag gick i vara den som är perfekt även nu". Att det gått 50-60 år i total samhällsförändring bekymrar sällan varken skolministrar eller föräldrar.

Logiken i att katederundervisning skulle passa det 21:a århundradet låter sig tyvärr allt för lätt spridas överallt som ett långsamverkande virus, giftgas eller "huvudvärkspulver" från 30-talet.

Längre ned i artikeln blir han lite mer konkret i sina tankar (eller inte?):

Hur ska man motverka att fler killar slappar sig genom skolan?
–Man måste ställa högre krav på dem. Det är ett enkelt budskap, men en 13-årig kille måste förstå att det är viktigt att studera.
DN 2010-03-18

Lösning är att säga "Skärp er killar"....Hur skulle det vara om han istället uttryckte sig:

"Man måste bli bättre på att motivera, engagera och stimulera just deras lärande och kreativitet. Det är ett enkelt budskap, men en 13-årig kille måste förstå att det är viktigt att förbereda sig för framtiden".

Det skolministern förmodligen söker efter är bättre resultat i lärandet, det vi kallar högre måluppfyllelse. Och det löser vi genom att utveckla nya och gamla metoder för lärande som ligger i linje med samhällsutvecklingen. Inte genom att vrida klockan tillbaka. Det räcker med att själv vara tvungen att vrida tillbaka klockan 20-30 år så fort man närmar sig porten till utbildningsdepartementet, vilket man måste om man vill att de ska förstå vad man säger.

Problemet med uttalanden som "mer katederundervisning" är att om en skolminister uttrycker sig på det viset så lyssnar tyvärr de som inte vill se en förändrad skola. Uppenbarligen en stor väljargrupp och inte minst intressegrupp kring skolan...människor som lever på konserveringsströmningar...

Vill man däremot någonting med svensk skola kopplat till framtidens annorlunda krav på samhällsmedborgarna så faller naturligtvis idéer om nyproduktion av fler katedrar inom ramen för idioti.

Wake up !

Ja, jag är förbannad idag...

1 comment:

Ola said...

Fan, nu blev jag med förbannad. Eller som Unni Drougge sa igår på Desruptive Media konferensen om #socialcash "Varför måste vi gå baklänges in i framtiden"

Disruptive Media

/Ola