Tuesday, October 03, 2006

Såklart en bra lärobok :-)

Här kommer ytterligare ett boktips. Det är en bloggare vid namn Cecilia Söderberg som tillsammans med Heléne Nordberg som gjort en lärobok i svenska (språkval). Modernt och i samklang med sin tid. Förlaget är Bonnier Utbildning som beskriver boken så här:

Ett nytt, kreativt läromedel i svenska som språkval som gör ämnet roligt och meningsfullt. Åtskilliga praktiska uppgifter och gruppövningar utvecklar både språket, det sociala samspelet och förmågan att tänka kritiskt. Låt eleverna fördjupa sig i exempelvis film, reklam och informationssökning. Så klart!
Bonnier Utbildning

Beställ refex...

Fler bloggar om:

No comments: