Sunday, October 15, 2006

Dagens Läroplanscitat nr 24

Detta stycke, kring skolans uppdrag, tycker jag är ganska spännande eftersom det tar upp två viktiga förutsättningar för lärandet. Att lärandet skall vara lekfullt och att varje elev skall beredas fysisk aktivitet varje dag. Bra va? :-)

"Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen."
Lpo94 Kap 1 Skolans uppdrag

Fler bloggar om:

No comments: