Monday, October 09, 2006

IT-centralisering skapar sjunkande resultat

De olika IT-projekt som nu tumlar upp i kommunerna och som iscensätts av ickepedagoger kommer att påverka skolutveckling och måluppfyllnad negativt. I min gamla kommun Botkyrka där jag var rektor kör man nu över alla skolledare och lärare rakt av och IT-serviceenheten tar över ägande och drift av skolornas redan investerade datorer. I och med detta tvingar man skolorna att fjärma sig från det övriga samhällets utveckling. Istället för att skolornas lärare själva styr över VAD man vill syssla med och HUR man vill utvecklas får nöja sig med den hårdvara och mjukvara som IT-chefen bestämt är bäst för pedagogisk verksamhet. Problemen med dessa centraliseringar är naturligtvis flera, men det värsta är att man minskar lärares möjligheter att utnyttja de nya mediernas styrkor för lärande och genom det hämmas elevernas chanser till måluppfyllnad. Hela idén i Botkyrkas fall är att ha alla program på en central server och låta skolorna arbeta med dem direkt mot servern, det vi kallar för "tunna klienter". Tunna klientsystemet klarar varken av ljud, animerad bild eller film. Man kan alltså inte se på Svt:s Lilla Aktuellt eller Rapport via nätet, prenumerera på podcasts, publicera elevers egna klippta filmer för föräldrarna att se på eller se program från UR heller för den delen. Det enda som fungerar är att skriva text, men i stort sett bara det. Man bör därför tänka sig för både en och två gånger här om man skall ta uppdraget som finns angivet i skollag och läroplan på allvar, vilket man bör eftersom man annars bryter mot lagen. I Västerås har datortäthet och IT-användandet över lag minskat efter det att centraliseringen genomfördes för ett antal år sedan. Och någon modernare utveckling av nya medier är svår att upptäcka i den miljön?
Så här är det tänkt.

1) Skolan hyr datorer för minst 3500 kr per år
2) Skolan hyr mjukvaran, där standardpaketet innehåller tex Office-paketet, för 3500 kr per år. Skall man ha multimediaprogram (dock utan ljud och film som inte de tunna klienterna klarar av) kostar det några tusen kr till.
3) Skolorna måste fråga IT-service om kommunen kan köpa in en särskild programvara som kommunen installerar på serven. Det betyder att IT-snubbar väljer pedagogiska metoder för professionella lärare. Helt obegripligt!

Detta är såklart en inskränkning i skolornas förmåga att utvecklas med sin samtid. Motivet är såklart sänkta IT-kostnader. Men kostnaderna sjunker inte, de ökar för de allra flesta skolorna. En skola som genom åren investerat i 100 datorer kommer årligen att få ytterligare 700 000 kr i hyra och servicekostnader! Det är nästan lika mycket som två heltidsanställda lärare. Samtidigt går vi mot en utveckling där behovet av fler datorer i undervisningen kommer att öka.

Frågan är ju om elevernas föräldrar kommer att nöja sig med att deras barn får tillgång till "lite upphottade skrivmaskiner" när förmågan att utnyttja mediesamhällets kommunikation kommer att vara avgörande för elevens framtida studie och yrkesval? Detta är segregering och att aktivt medverka till framväxandet av kunskapsklasssamhället, där de som inte kan hantera modern teknik kommer att få lågkvalificerade jobb eller en framtid i arbetslöshet och/eller kriminalitet. Utifrån Botkyrkas situation är det besynnerligt att tjänstemännen agerar så oansvarigt.

På min gamla skola Broängsskolan i Botkyrka har man en kultur som gjort att man har fått pris efter pris i pedagogiska sammanhang eftersom man faktiskt ökat resultaten i lärandet och skapat en faktisk pedagogisk utveckling. Det har inte kostat kommunen några spänn alls att tala om heller eftersom ALLA utvecklingskostnader tagits ur egen budget genom elevpengen. Nu riskerar den faktiska konstnaden att skjuta i höjden och genom detta så kommer man att halshugga all utveckling och allt engagemang. Skolor med moderna strukturer kommer inte att ha råd med sin nuvarande IT-park. Det kan säkert kommunens tjänstemän stå ut med genom att blunda slå igen öronen, men de tjänstemännen som ansvarar för detta borde ha problem med att se sig i spegeln på mornarna. De borde känna sig ynkliga när de tänker på alla barnen som inte når de mål i skolan som de hade kunnat med en decentraliserad IT-utveckling.

Jag skulle verkligen inte förvånas om de bäst utvecklingsbenägna lärarna i kommunen kommer att sluta för att ta jobb i andra mer utvecklingsbejakande verksamheter.

Faktum är att jag på riktigt SKÄMS över Botkyrkas IT-strateger i denna fråga. Jag skäms eftersom kommunen istället borde göra allt för att satsa på sina ungdomar, de borde inte ha råd till annat. Botkyrka är en i övrigt fantastisk kommun, men det hjälper inte här.Fler bloggar om:

11 comments:

Anonymous said...

Hoppeti!
Jag upphör aldrig att förvånas! Själv jobbar jag som IT-pedagog i en kommun och här stångas vi också med vad som egentligen är pedagogiskt riktigt. IT-enheten vill ha system som är hanterbara för DERAS skull, medan vi vill ha system som är hanterbara för ANVÄNDARNAS skull och detta är sällan samma sak. Med andra ord blir det oftast som så att IT-enheten försöker bestämma vad användarna ska använda för program och system för att underlätta sitt eget arbete. Ska det verkligen vara så?

Anonymous said...

Processen blir viktigare än målet… Alltså det blir viktigare att allt sköts enligt ett visst regelverk än att man uppfyller undervisningsmålen.

Jag blir galen på det här fenomenet när man väljer styrda, stelbenta processer framför att jobba kreativt mot målen. Det pågår hela tiden. Överallt!

Unknown said...

Samma sak överallt Fredrik, vi stångas i Götet för att påpeka att exempelvis en Mac mycket väl harmoniserar med det inriktningsdokument som ska gälla för IT i skolan men just nu görs ju en windowsplattform för administration som även skolan ska haka på..

Skolpolitiken, läste du GPs ledare i går? Kolla itkloggen,blogspot.com

Anonymous said...

Jag kunde förstås inte låta bli att referera din blogg när jag skrev om min kommundelsnämnds lilla estrategi för skolan i Hölö/Mörkö.

http://peter.karlberg.org/articles/2006/10/09/it-centralisering-skapar-sjunkande-resultat

Anonymous said...

Har precis läst klart boken 'Ett möte med förhinder' (av bland andra Östen Ohlsson, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg) som handlar om just detta område. Du skrev om den här på bloggen för en månad sedan.

Vad det handlar om är en total oförståelse och okunskap om lärarnas och elevernas behov av IT. Tyvärr går detta ut över skolor runt om i hela Sverige.

Istället borde man säga så här:

"Skolans uppdrag är att utifrån mål uttryckta i nationella respektive lokala styrdokument ge bästa möjliga förutsättningar för eleverna att nå dessa mål. De redskap som skolan därmed behöver tillgång till skall väljas utifrån deras möjligheter att bidra till högre måluppfyllelse"

"Krav på utrustningen fastställs av skolan för att säkra att denna svarar mot verksamhetens behov"

Tänk om fler kommunala skolor kunde få samma möjlighet som i Hölö/Mörkös kommundel i Södertälje. Citaten ovan är hämtade från deras strategi dokument.

- Ove Lidström, Apple

Håkan Elderstig said...

Det är faktiskt ännu värre än vad du beskriver. Om det stannade vid officepaket och andra produkter från ms kunde man ju få en riktig mejl.

men nu har man satsat på rexnet, en webbaserad lösning från Tieto Enator.

Den sägs att "lösningarna kommer att främja samarbete och kommunikation mellan lärare, elever och vårdnadshavare."

Jag säger att det kommer att bli precis tvärt om. E-postprogrammet GroupWise Webaccess är riktigt dåligt. Det är gömt bakom en extra inloggning, det är segt, kräver massor av onödiga klick, saknar viktiga funktioner osv.

Nnärvarorapporteringen lider av samma klicksjuka och hänger sig dessutom dagligen.

Det finns något som kallas för virtuella rum. De är virtuella i den sämsta bemärkelsen - ingen är där.

Betygsregistrering är OK, men kan man misslyckas med några formulär som används två gånger per år.

IUP (individuella utvecklingsplaner) kommer vi att använda snart. Jag fasar.

Enkät- och provmöjligheter anges som en feature, men vem har efterfrågat det. Det måste komma från någon itprojektledare/säljare som ville få erbjudandet att låta bättre.

Varför ska vi betala för att utveckla nya saker som inte har en chans att bli lika bra som det bästa som redan finns? Varför ska allt koma från samma håll?

Tänk om man satsade på linux, php, open office, firefox, thunderbird och liknande produkter.

Anonymous said...

Hej Fredrik, jag tycker det vore intressent att få reda på vilken fakta du baserar ditt inlägg på?

Anonymous said...

Främst ett storskaligt empiriskt projekt från Maine + vår egen forskning kring lärande och nya medier.

Anonymous said...

Min bäste Jeppesen, i den bästa av världar kan ditt resonemang fungera och jag tror säkert att du i Broängsskolan med militärisk disciplin och med erfarenheter från den goda dotcom-eran kunde ta vida IT-svängar och få full utdelning. Men min erfarenhet är att långt ifrån alla skolor ser ut så. Man kan inte köpa nya datorer vart fjärde år, och skulle man göra det så försvinner de redan första helgen. Att låsa in alla datorer i skolsalar för att de inte skall stjälas vore som att ha speciella tavel-salar. IT-verktyget måste finnas där det behövs som bäst, i klassrummet!
Och hur många lärare drabbas inte av datorer som ”programmerats” om av eleverna, och där läraren inte fattar någonting? Visst, då kan man anställa egen IT-personal men är det inte bättre att anställa lärare än IT-personal som får gå och ominstallera både operativsystem och program. Jag har träffat många av skol-IT-tekniker som en gång i tiden började som slöjdlärare, bildlärare eller med annan disciplin som specialitet men som sedan migrerat till IT-branschen, dels av behov för skolan men säkert också för att det varit mer lönsamt på sikt.
Visst kan man låsa ner datorn så att inget kan installeras eller ändras, men var är då skillnaden mot tunn klient? Och den omöjliga kontrollen på licenshantering som sedan tjänstemännen får ta ansvar för?
Av samma anledning som skolan har infört centralkök, elcentral och centralvärme kan man bli tvungen att även införa centraliserad IT.

Centralisering begränsar givetvis den individuella friheten men det är å andra sidan som sagt inte alla rektorer som utses till ”Årets Stockholmare” och som med sin Macintosh i högsta hugg är van att riva ner applåder från en imponerad åskådarskara.
Så, min tes är att en tunn PC kan i längden vara precis lika rätt som en fet Macintosh.

Valle Berti, 30 år i IT-braschen och pragmatiker.

Fredrik Svensson said...

Bäste Berti
1. Det finns betydligt fler skolor som håller kontinuerlig nivå med samhällsutvecklingen. Och ingen av den har någon årets stockholmare eller fd dotcomare.
2. Mac är inte avgörande här.
3. Ditt resonemang bygger på att skolans personal inte kan, vilket inte är sant. Lärare kan precis lika mycket som alla andra. Jag delar alltså inte din jantelags-utgångspunkt, dvs att det inte går...och då är det bäst att låta toppen styra allt i detalj.
4. Jag tycker inte heller att datasalar är rätt väg, snarare bärbara datorer till all personal och alla elever som kan plockas med hem eller låsas in över natten på ett tryckt sätt.
5. Att "låsa ner" datorer tycker jag känns som ett dåligt alternativ. Öppna upp istället.
6. Centralkök är sämre än lokalkök, av flera skäl. Möjligen är centralkök billigare, men det är en annan sak.
7. Tunna klienter handlar om att strypa kostnader och användarnas handlingsutrymme att utvecklas. En klassiskt top-down lösning där några skall berstämma vad alla andra skall få göra.

Anonymous said...

Jag (som marknadsförare :-) tycker att den bästa vägen framåt är att göra respektive skolenhets IT-strategi till ett valattribut, med koppling till skolans profilering.

Vi kan (Fredrik har börjat) göra One-To-One mer känt under devisen En-till-En. Dom flesta elever och föräldrar är smarta och jag satsar på att dom väljer bort skolor som följer en central IT-strategi med tunna klienter, datasalar och annat föråldrat. Sen kan strategerna stå där o fundera på vad som hände.

Tre paranteser,
1. Varumärket "Skolan" lär inte stärkas hos barn och ungdomar när dom centraliserade lösningar som Fredrik beskriver tillämpas. (Skolan=mossiga datorer).
2. Jag har fått för mig att Stockholms kommun centralt tvingat skolorna att använda stadens CMS-system för att bygga skolornas webbplatser - katastrof.
2. Dom som drabbas mest är dom som inte har moderna datorer (fritt valda) hemma.