Wednesday, September 27, 2006

Specialpedagogiska institutet

Specialpedagogiska institutet finns i landets alla regioner och det är en statlig myndighet för bland annat råd, stöd och fortbildning kring specialpedagogiska frågor kopplat till skolan. Dit kan man ringa och begära hjälp om man som lärare, arbetslag, skolledare eller förälder har problematik man inte kan hantera kopplat till något barn lärande. Jag träffade dem idag och kunde tyvärr konstatera att väldigt få känner till dem. Och ännu färre utnyttjar dess fulla kraft och petential. Karin Jordås heter en fd "Haninge rektor" som nu börjat jobba där. Har ni frågor så ring henne direkt, telefonnummer finns på siten:
www.sit.se

Karin uppmanar alla att använda dem mer, kort och gott!

De har även en tidning som heter "Lika värde" som går att beställa från hemsidan.

Ni som vill höra mer om vad de gör sen kan komma på Rektorsakademiens nätverksträff på Berns i november får dit kommer Karin Jordås för att berätta.


Fler bloggar om:

No comments: