Thursday, September 28, 2006

Släng ut datorerna och in med fler katedrar !

Ungefär så säger franskaläraren och tillika huvudskyddsombudet i LR Lars Hemzelius i Vellinge Kommun angående den moderna kommunikationens roll i skolan. Han berättar i artikeln nedan att skolan genom åren prioriterat uppbyggnad av datasalar som inte skapar lärande alls istället för på lärare som genom traditionella "gamla hederliga metoder" löser uppdraget med glans. Dessutom räcker det med att anställa "normalskickliga pedagoger". Det är en fantastiskt underhållande artikel som ger stor kunskap om hur många av oss (dock inte alla) förhåller sig till utveckling.

"Det sunda förnuftet säger i stället oss att det allra mest kostnadseffektiva sättet att bibringa kunskaper till en större församling utgår från föreläsningsformen - med tillhörande frågeutbyte och diskussion.
En normalskicklig pedagog förmår att på 40 minuter få 30 niondeklassare att förstå bakgrunden till det andra världskrigets utbrott."

Skolvärlden 060927


Hmmmm 1...är det mest kostnadseffektiva per deffinition det mest optimala för måluppfyllnad? Hmmmm 2...är datasalar bästa sättet att utnyttja de digitala möjligheterna? Hmmmm 3...Hur ser det ut i Vellinge igentligen?

Fler bloggar om:

4 comments:

Magistern said...

Då är man verkligen i fas med sin samtid. Vilka kunskaper behöver morgondagens elever? är en fråga som L H aldrig verkar ha ställt.

Cecilia said...

Jag var på en föreläsning med framtidsanalytikern Troed Troedson som berättade att framtidens ungdomar (och dagens också för den delen) behöver lära sig saker som sammanhang, kommunikation och nätverkande och att det framtida samhället kommer behöva människor som är komplexa och sammansatta istället för att vara specialiserade inom ett visst område. Kunskapen kring ett specifikt ämne eller yrke tillgodogör sig ungdomarna ändå, menar Troedson. Därför bör de skolor som enbart förlitar sig på katederundervisning och ämneskunskaper tänka om, eftersom dagens och framtidens ungdomar har chans att välja skola och då tror jag att många väljer en skola där man ser framåt - inte bakåt.

Se www.paradigmmaklarna.com

Anonymous said...

Jag trodde att det var en gammal tidningsartikel från 60-70 talet.... När ska alla skolor utbilda samhällsmedborgare enligt LPO-94´s intentioner... Det vore intressant att veta om Vellinges huvudskyddsombud läst de styrdokument han är skyldig att följa? Hoppas att elever och föräldrar gör det och ställer krav på sin skola!
"Förälder och lärare"

Fred said...

Visst kan man få 30 niondeklassare att förstå bakgrunden till andra världskrigets utbrott på 40 minuter. Det är bara synd att de 30 aldrig befinner sig i samma klass under samma 40 minuter.

Det handlar om Vellinge. Ta en titt på den politiska kartan från det senaste valet - så förstår man lätt varför Hemzelius söker efter det mest kostnadseffektiva sättet - till skillnad från att söka det mest kunskapseffektiva...